Tutkimusprojektin sujuminen

Viimeisimmästä päivityksestä alkaa olla jo aikaa, ja kurssi alkaa lähestyä loppua. Muutaman viikon aikana tutkimus on edennyt jo hyvään vaiheeseen. Tilasto-ohjelma SPSS:llä tutkittiin koulutuksen ja poliittisen kannan korrelointia ja luotiin hienoja taulukoita loppuraporttia varten. Kirjallisuusosiossa perehdyttiin tutkimuksen taustatietoihin, koulutuksen ja yhteiskuntaluokan vaikutusta puoluevalintaan ja poliittiseen aktiivisuuteen.

Haasteena tutkimuksen käytännön toteutuksessa ovat olleet ryhmäläisten muut kiireet opintojen ja töiden kanssa. Alkukankeuden jälkeen projekti saatiin hyvin käyntiin ja tehtävät jaettua. Ryhmälle perustettiin Yammeriin ryhmä, mikä onkin ollut aktiivisessa käytössä! Muutaman viime viikon aikana jokainen onkin puurtanut omaa aluettaan ja huomenna kokoonnutaan kasaamaan kaikkien tiedot yhdeksi tutkimusraportiksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *