Jäsenet

Reetta Mietola toimii hankkeen johtajana. Reetta tutkii hankkeessa nuorten ja nuorten aikuisten tekemää vammaisaktivismia. Tämä on jatkoa hänen aikaisemmalle ja käynnissä olevalle nuorten poliittisen toiminnan mahdollisuuksia ja muotoja tarkastelevalle tutkimukselleen. Reetta toivookin, että hänen tutkimuksensa avaa uusia näkökulmia vammaisten nuorten toiminnan poliittisuuteen ja moninaisiin poliittisiin vaatimuksiin, ja tätä kautta osaltaan edistää vammaisten nuorten tunnustamista yhdenvertaisina yhteiskunnallisina keskustelijoina ja toimijoina.

Amu Urhonen on hankkeen asiantuntija. Hänen tehtäviinsä kuuluu kirjoittamisen lisäksi toiminnan koordinaatio ja blogin ylläpito. Amu käyttää pyörätuolia ja on pitkän linjan vammaisaktivisti sekä tamperelainen kunnallispoliitikko. Hän päätti opiskella teologiksi, koska halusi laajan yleissivistyksen mieluummin kuin suoran ammatin. Kenties siitä syystä hänen työuralleen mahtuu monenlaisia tehtäviä. Amu on aiemmin toiminut mm. vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n puheenjohtajana, ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon asiantuntijana, Tampereen kaupungin vammaisasiamiehenä, Vammaisuuden vaiettu historia -hankkeen hankepäällikkönä ja viimeksi kansainvälisen Punaisen ristin vammaisinkluusion asiantuntijana.

Daniel Blackie tutkii vammaishistoriaa ja on kirjoittanut kirjan Disability in the Industrial Revolution (yhdessä David Turnerin kanssa). Hän tuo projektiin historiallisen näkökulman tarkastelemalla vammaisten ihmisten aktivismia 1800-luvulla. Daniel toivoo, että hänen työnsä valottaa vammaisten ihmisten pitkää ja rikasta historiaa aktivisteina. Tämä historia kurkottaa kauas aikaan ennen modernin vammaisliikkeen syntyä ja kertoo meille paljon myös nykypäivän vammaisaktivismista.

Aarno Kauppila toimii projektissa postdoc-tutkijana. Hän keskittyy ensisijaisesti tarkastelemaan kehitysvammaisiksi määriteltyjen henkilöiden kansalaisuutta toiminnan näkökulmasta. Teema on jatkoa Aarnon aikaisemmalle tutkimukselle, joka on keskittynyt vammais- ja koulutuspolitiikkaan sekä kehitysvammaisiksi määriteltyjen henkilöiden hallintaan. Tässä projektissa hän tarkastelee kansalaisuutta määrittävää toimintaa kahdesta suunnasta. Toisaalta tarkastelussa on valtiojohtoinen vammaispolitiikka ja toisaalta kehitysvammaisiksi määriteltyjen henkilöiden aktivismi. Keskittymällä näihin kahteen toiminnan osa-alueeseen Aarnon tutkimus valottaa niitä moninaisia poliittisia kiistoja, joissa neuvotellaan kehitysvammaisiksi määriteltyjen henkilöiden kansalaisuudesta.

Pekka Koskinen työskentelee hankkeessa väitöskirjatutkijana. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastelee suomalaisten vammaisjärjestöjen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa vammaispolitiikan ja -aktivismin agendan asettajina ja ajajina. Tutkimuksellaan Pekka pyrkii tuomaan esiin vammaisten ihmisten omaa roolia osana heidän oikeuksistaan käytäviä yhteiskunnallisia kamppailuja. Pekkaa kiinnostaa myös ruohonjuuritason ja järjestötoiminnan välinen suhde sekä toiminnan ammattimaistumisen seuraukset poliittiselle toiminnalle.

Hankkeen ohjausryhmä

Julianna Brandt

Maija Koivisto

Daniel Talvitie

Jaana Tiiri

Akateemiset yhteistyökumppanit

Kristín Björnsdóttir, Professor, University of Iceland

Merja Tarvainen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Jenni Helakorpi, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Simo Vehmas, Professor, Stockholm University

Nick Watson, Chair of Disability Research, University of Glasgow