Vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelma

VANHUSPSYKIATRIA
Psykiatrian erikoislääkäritutkinnon suorittaneille ja muille soveltavan kliinisen erikoislääkärikoulutuksen suorittaneille (esim. geriatria, yleislääketiede,
neurologia, sisätaudit), joilla takanaan n. vuoden palvelu psykiatrian erikoisalalla
TAVOITTEET
Kyseessä on psykiatrian erikoislääkäritutkinnon suorittaneille tarkoitettu lisäkoulutusohjelma.
Koulutukseen voidaan hyväksyä myös muun soveltuvan kliinisen erikoislääkärikoulutuksen
(esim. geriatria, yleislääketiede, neurologia, sisätaudit) suorittanut
henkilö, joka on aiemmin palvellut noin vuoden psykiatrian erikoisalalla.
Koulutusohjelman suoritettuaan koulutettava osaa vanhuksen psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon eri keskeiset osa-alueet:

Leave a Reply