YLIOPISTOPEDAGOGIIKKAA Viikin JATKO-OPISKELIJOILLE

YLIOPISTOPEDAGOGIIKKAA  JATKO-OPISKELIJOILLE (5 op) ilmoittautuminen käynnissä 29.1.2009 mennessä sivuilla http://www.helsinki.fi/viikki/courserake/index.htm. Vastuuopettajana on  biotieteellisen tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori Viivi Virtanen. Lähiopetuspäivät  2.3., 8.4. ja 18.5. 2009, klo 9-16 HUOM! Pakollinen läsnäolo lähiopetuspäivinä. Koulutusta on suunniteltu yhdessä yliopistopedagogiikan tutkimusyksikön (YTY) ja pedagogisten yliopistonlehtoreiden verkoston kanssa. Kurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kattokäsitteenä on konstruktiivinen linjakkuus. Kurssi sisältää kolme lähiopetuskertaa ja niiden välillä kolme pienryhmätapaamista sekä oman opetuksen suunnittelutehtävän.