Category Archives: Yliopistopedagogiikka

Interested in studying University Pedagogy?

There are two courses available next autumn in Viikki Campus, mainly for PhD students but also for academic staff in general. You can register into one of the courses through WebOodi from June till 15th August 2015 (or through Henkka in if you are staff). So, take either:

1) University Pedagogy 2 credits. Lecturing for learning

The difference between a lecture and a scientific presentation, including pre-assignment with readings, one full contact day 17.9.2015, and individual and collaborative peer-learning. 2 credits course equals ca. 60 hours of studying. Max 70 students. (Code in WebOodi 570047).

2) University Pedagogy 5 credits. Curriculum design and assessment of learning and teaching (UP2)

Includes pre-assignment with readings, five full contact days 17th September, 8th and 26th October, 12th November, and 3rd December, individual and collaborative peer-learning, assignments. 5 credits course equals ca. 130 hours of studying. Max 25 students. (Code in WebOodi 570045).

Teacher to contact: Viivi Virtanen Senior lecturer in University Pedagogy, The Faculty of Biological and Environmental Sciences.

 

Pedalehtoreiden ja YTY:n Tutkimusseminaari 18.3.2015

HY__harmaaPaikka: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Siltavuorenpenger 3 A (Athena rakennus), sali 169

Ohjelma

9.15 -10.00 Anne-Maria Ernvall-Hytönen, Juha Taina ja Esa Vesalainen: Peruskoulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailujen satoa – voidaanko kilpailun tuloksilla ennustaa tulevien matematiikan opiskelijoiden lähtötasoa? 10.00 -10.45 Anne Haarala-Muhonen: Does law students’ first year study success and approaches to learning predict completion of degrees? (Esitys pidetään suomen kielellä)

10.45 -11.00 Tauko

11.00 -11.45 Markus Mattsson: Kyselyaineiston verkostoanalyysi

11.45-12.30 LOUNAS

12.30- 13.15 Seppo Hiltunen: ADHD ja tarkkaavuus: terapialla, hypnoosilla ja harjoittelulla vaikuttaminen

13.15 -14.00 Minna Lakkala: Pedagogiset käytännöt kansainvälisillä lyhytkursseilla – Helsinki Summer Schoolin vuoden 2014 kurssien arviointi

Ilmoittautuminen seminaariin 16.3.2015 mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58905/lomake.html

Seminaariin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki yliopistopedagogiikasta kiinnostuneet – tervetuloa!

Yliopistopedagogiikkaa keväällä 2015

Yliopistopedagogiikka: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi (5 op) -kurssi on tarkoitettu yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnalle sekä jatko-opiskelijoille. Kurssille voidaan ottaa yhteensä 20 opiskelijaa. Jos opiskelijoita joudutaan karsimaan, Viikin neljällä tiedekunnalla (biotieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, farmasia ja eläinlääketieteellinen) on kullakin 5 hengen kiintiö. Opiskelijavalintaan vaikuttaa hakijan opetuksen määrä sekä kurssin tärkeys ja tarpeellisuus hakijalle. Ilmoittautuessa pyydämme täyttämään lyhyet perustelut.

Kurssilla opiskelija saa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa opetustaan linjakkaan opetuksen periaatteen mukaisesti eli niin että opetuksen tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi  muodostavat yhtenäisen ja johdonmukaisen, oppimista tukevan  kokonaisuuden.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja selittää opetukseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
  • suunnitella opintojakson linjakkaan opetuksen periaatteiden mukaisesti
  • kyseenalaistaa valmiiden opintojaksojen opetus- ja arviointimenetelmät sekä
  • kehittää omaa opetustaan reflektoiden omaa toimintaansa opettajana.

Kurssi sisältää seuraavat lähiopetuskerrat:  20.1., 24.2., 4.3., 17.3., 8.4., 28.4. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä sekä lähiopetuskertoihin integroitua ryhmässä työskentelyä. Kurssiin kuuluu mm ennakkotehtävä, opetussuunnittelutehtävä ja opetusnäyte (5 op = 130 h).

Kurssin vastuuhenkilönä toimii Farmasian tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori Nina Katajavuori, mukana myös muita Viikin kampuksen pedagogisia yliopistonlehtoreita.

Ilmoittautuminen 6.10.- 21.11.2014 Henkassa. Valitse vasemmalta “Koulutusohjelma” ja löydä kurssi alasvetovalikoista esim. aihealueen (Yliopistopedagogiikka) tai järjestävän organisaation (Viikin opetuksen tukipalvelut) mukaan.

Jos et ole työsuhteessa Helsingin yliopistoon: Ilmoittaudu henkilöstökoulutuksen ulkoisten sivujen kautta. Siirry kurssin alkukuukauden (Tammikuu) kohdalle: “>>” -näppäimellä tai valitse pudotusvalikosta “Tammikuu” ja kirjoita sen perään pienempään tekstikenttään “2015” ja klikkaa “Siirry”. Valitse kurssi listasta. Huom! Ensimmäistä kertaa kirjautuessasi sivuille tulee rekisteröityä ennen kurssille ilmoittautumista. Henkilöstöosasto lähettää ilmoituksen, kun rekisteröinti on hyväksytty, jonka jälkeen pääset ilmoittautumaan.

 

Yliopistopedagogiikkaa jatko-opiskelijoille keväällä 2014

Keväällä 2014 tarjolla Viikin kampuksella:

570045 Yliopistopedagogiikkaa jatko-opiskelijoille. Opetuksen   suunnittelu, toteutus ja arviointi. (5 op = 130 h). Haku kurssille weboodin kautta.

Kurssi alkaa 29.1. klo 9.15-15 (Infotalo, h 511). Kurssin muut lähipäivät ovat 26.2., 2.4., ja 29.4. Tämän lisäksi kurssilaiset osallistuvat Oppimisseikkailuun (4.-5.3.2014).  Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista lähipäivien opetukseen. Tämän lisäksi kurssi sisältää itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä (5 op = 130h).

Kurssin opettajina toimivat Nina Katajavuori, Farmasian tiedekunta, pedagoginen yliopistonlehtori (vastuuopettaja) ja Viivi Virtanen,  Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, pedagoginen yliopistonlehtori.

Ilmoittautuminen weboodiin 31.11. mennessä. Kohtaan ’lisätietoja’ laita lyhyt perustelu kurssille osallistumiseksi. Kurssille otetaan 20 osallistujaa. Saat 17.12. mennessä lisätietoa hakemuksestasi, kurssista ja kurssin ennakkotehtävän.

University pedagogy course for PhD students in Spring 2014

University pedagogy course for PhD students (international) 5 ects  (570045 University pedagogy. Curriculum design and assessment of  learning and teaching)  is at the University of Helsinki at Viikki campus during spring 2014. Please, apply for the course in WebOodi 31st November at the latest.

The course starts on January 27th at 9.15-15.00. The other course dates are:  February 24th, March 31th and April 28th  (all sessions are from 9 am to 15 am). Full attendance during the contact days is required.

In addition, participation in Learning Adventure (some session during 4. or 5.3.2014) is included in this course. In addition to the contact days the course includes individual and group work (5 credits= 130 h).

By December  17th you will receive information concerning your application,  and further, more information on the course, including a pre-assignment.

For further information, contact Senior Lecturer in University Pedagogy Viivi Virtanen (viivi.virtanen (at) helsinki.fi)