Muutoksentekijä 2.0

students working on a project

Unelmia, ruokaa, ratkaisuja ja tietenkin innovaatioita. Marraskuussa alkanut Minustako muutoksentekijä on ensimmäinen Viikki Food Design Factoryn  (VFDF) järjestämä kurssi, joka on luotu opiskelijoilta ja tiedekunnalta saatujen toiveiden ja palautteen pohjalta. Kurssin aikana on tarkoitus pohtia omaa roolia ruokajärjestelmän muuttajana luentoja seuraamalla ja oppimispäiväkirjoja kirjoittamalla. Päiväkirjan tavoite on olla haastamassa omaa ajattelua ja etsiä mahdollisuuksia vallalla olevasta ruokajärjestelmämurroksesta. Luentojen tarkoituksena onkin tuoda inspiraatiota ja teoriapohjaa oman ajattelun ja kirjoittamisen tueksi.

Vaikka kurssi onkin laajuudeltaan suhteellisen pieni (2op), emme halunneet aloittaa muilla tavoin pienesti. Varasimme kurssille Viikin uudistuneesta Infokeskus Koronasta ison infotorin luentosaliksemme ja saimme kurssillemme yli 100 opiskelijaa lähes kaikista eri tiedekunnista. Monista muista kursseista poiketen, halusimme tarjota kurssia kaikille HY:n opiskelijoille, sillä yksi VFDF:n tarkoituksena ja tavoitteena on olla mahdollistamassa monialaisten tiimien rakentumista. Ratkaisujen löytäminen ei katso mitä alaa opiskellaan ja opiskelija voikin olla psykologi, lääkäri tai biotieteilijä. Monialaisten tiimien siivittämänä ruokajärjestelmämurros ja ratkaisujen löytäminen on mahdollista.

Idea kurssille lähti ymmärryksestä, että tarvitsemme ruokajärjestelmämurrokseen innovaatioita ja yksi keino niiden löytämiseksi olisivatkin innovaatiohenkiset opiskelijat. Kolmen ensimmäisen viikon jälkeen saamamme palautteen perusteella olemme voineet todeta kurssin osuneen juuri sinne, minne olemme halunneetkin. Opiskelijat ovat todenneet kurssin olevan tähänastisten opintojen yksi mielenkiintoisimmista kursseista, ja olemme saaneet sekä läsnä, että zoomissa runsaan osanoton luennoillemme. Edustimme myös Viikki Areenassa, eli Viikin kampuksen työelämätapahtumassa, jossa Reetta Kivelä kertoi unelmistaan. Tapahtumassa monet kurssilaiset tulivat kiittelemään  kurssista, joka auttaa ymmärtämään omaa rooliaan muutoksentekijänä.

Ensimmäisten luentojen aiheet ovat olleet edellä mainittu ruokajärjestelmämurros, unelmat ja innovaatiot. Ensimmäinen luento käsitteli ruokajärjestelmämurrosta ja luento oli VFDF:n Laura Forsmanin käsialaa. Viime viikolla Origin By Oceanin perustajajäsen Mari Granström inspiroi opiskelijoitamme hienolla tarinallaan matkalla kohti yrittäjäksi. Samaisella luennolla Reetta avasi omia unelmiaan ja syitä lähteä perustamaan Gold&Green Foods Oy:ta. Pitämiemme luentojen aikana olemme saaneet aikaiseksi hyvää keskustelua sekä luentosalissa että luentojen jälkeen.

Olemme olleet todella iloisia saamastamme hyvästä palautteesta, minkä lisäksi mahtavat opiskelijamme ovat osoittaneet hienoa oma-aloitteisuutta kurssin kehittämisen suhteen. Saimme toisen luennon jälkeen viestiä, että opiskelijat toivoisivat kurssille Moodleen esittelyalueen, jossa opiskelijoiden on mahdollista tutustua toisiinsa. Loimme alueen välittömästi ja se on nyt kaikille kurssin opiskelijoille avoimena. Olemme iloisia kaikista kurssin aikana tai sen jälkeen syntyvistä yhteyksistä. Tavoitteenamme on istuttaa opiskelijoihin jo yliopistovaiheessa yrittäjyyden siemen.

Minustako muutoksentekijä on vasta alkua syksyllä VFDF:n ja Helsingin Yliopiston koulutusyhteistyölle. Vuodesta 2023 eteenpäin on tarkoituksena tarjota useampien innovaatio- ja startup -aiheisten kurssien kokonaisuus. Odotamme innolla tulevaisuuden kursseja ja keskusteluja. Mikäli sinulla ilmenee jo nyt ideoita kursseihin liittyen, ota ihmeessä yhteyttä.

Isa Stucki
koulutuskoordinaattori & elintarviketalouden ja kulutuksen opiskelija
Viikki Food Design Factory ja Helsingin yliopisto
@isastucki
viikkifooddesignfactory@helsinki.fi

Ruoka-askelien ottamisesta ja yhteis-kehittämisestä

Ruoka. Paitsi energiaa ja ravitsemusta, se on myös nautintoa, kulttuuriperintöä, ja usein tiivis osa identiteettiä. Olemme kasvaneet kiinni ruokavalintoihimme, ja siksi ruokavalion muutos on vaikeaa. Se on kuitenkin välttämätön tehtävä matkalla kohti tervettä ilmastoa ja rikasta lajinkirjoa. Nykyinen ruokajärjestelmämme tuottaa viidesosan kaikista maailman hiilipäästöistä ja Suomen tasolla 19% kaikesta ilmastovaikutuksesta syntyy lautaselle valitusta ruuasta.

Onneksi vaikeat asiat eivät ole mahdottomia. Avain myös ruokavalion kestävyysmuutokseen on löytää toimiva resepti. Sellaista haetaan Suomen Akatemian rahoittamassa Ruoka-askel hankkeessa, jonka primus moottoreina toimivat kestävän ravitsemuksen tutkijat Helsingin yliopistosta, THL:stä, Lukelta ja Laureasta.

Ruoka-askeleen lähtökohta on yksinkertainen: tarjotaan ihmisille terveellistä ilmasto- ja lajinkirjokestävää ruokaa jo päiväkodista lähtien. Laitetaan lasten lautasille enemmän kasviksia, palkokasveja ja kestäviä kalalajeja, ravitsemus huomioiden, ja kohtuullistetaan lihan ja maidon kulutusta suositellulle tasolle. Se, mihin uusi toimintamalli  tarvitaan, on itse muutosprosessi, joilla kunnan ruokapalvelut, varhaiskasvatus, lapset, vanhemmat ja kuntapäättäjät yhdessä aikaansaavat uudistetut ruokalistat päiväkoteihin. Ruoka-askel kehittää tähän tarpeeseen uuden toimintamallin yhteistyössä kaikkien näiden tahojen kanssa.

Metodina käytetään yhteiskehittämistä (participatory design). Se tarkoittaa muutoksen suunnittelua niin, että sitä aktiivisesti tekevät ne ihmiset, joiden työhön ja arkeen haluttu muutos vaikuttaa. Ruoka on monella tapaa herkkä aihe. Sen takia yhteiskehittäminen soveltuu erityisen hyvin Ruoka-askeleen tavoitteisiin: motivoimaan kaikki tarvittavat osapuolet konkreettisiin lasten ruokavalioiden muutoksiin päiväkotien ruokalistoja uudistamalla – itse yhdessä parhaan suunnitelman ja toteutustavan löytäen.

Yhteiskehittämisen työpajat ovat oppimistilanteita, joissa muutoksen tekemiseen tarvittavaa tietoa esitetään, käsitellään, omaksutaan ja sen avulla suunnitellaan tulevaa, uudenlaista toimintaa. Tutkijat tuovat työpajoihin tutkittua tietoa ruokajärjestelmän kestävyyttä sekä terveyttä edistävästä ruokavaliosta ja niiden pohjalta laadituista tavoitteista ruokalistamuutoksille.

Ruokapalveluiden ja varhaiskasvatuksen henkilöstö taas ovat parhaat asiantuntijat siinä, miten muutos on käytännössä mahdollista tehdä, jotta tavoitteet saavutetaan. He tuottavat suunnitelman muutokselle.

Kuntapäättäjät ovat parhaiten perillä siitä, miten kunnan päiväkotien ruokapalveluihin liittyvien poliittisten päätösten periaatteet ja taustatekijät tulee huomioida muutosta tehtäessä. He tukevat muutosta näiden tekijöiden pohjalta.

Lapset ja vanhemmat tietävät eniten siitä, kuinka erilaiset ruuat lapsille maistuvat. Ja lapset – he tietysti osallistuvat uusien ruokalajien kokeiluun ja testaukseen. Päiväkotien ruokalistojen kestävyysmuutos tapahtuu, kun kaikki nämä osapuolet ottavat koordinoidun askeleen omassa ajattelussaan ja toiminnassaan samaan suuntaan.

Ruokakäyttäytyminen, eli ruokavalinnat ja -käytänteet ovat yhtä aikaa sekä henkilökohtaisia, että yhteiskunnallisia valintoja. Muutosprosessissa nämä molemmat tasot täytyy ymmärtää ja käsitellä. Juuri siihen yhteiskehittäminen on hyvä – ellei jopa ainoa toimiva metodi. Ruoka-askeleessa synnytettävä, yhteiskehittämiseen perustuva toimintamalli on yksi tärkeä avain tarvittavaan ruokakäyttäytymisen muutokseen. Se tarjoaa uuden välineen ruoka-askeleen ottamiseen päiväkodeissa ja kunnissa, johtaen kohti entistä kestävämpää ja ravitsevampaa ruokakäyttäytymistä tulevaisuudessa.

Ruoka-askel toimii myös esimerkkinä yhteisponnistuksesta, jollaisilla ruokajärjestelmän systeeminen muutos käytännössä tehdään. Vastaavia, koordinoituja ja osallistavia askelia tarvitsemme jatkossa vielä monessa muussakin kontekstissa yhteisen ruokajärjestelmämme kestävyysmurrokseen. Mikä ruoka-askel otettaisiin seuravaksi?

Laura Forsman
Viikki Food Design Factory ja Ruoka-askel, Helsingin yliopisto
@LauraForsman @Ruoka-askel

Ruoka-askel -hankkeen yhteiskehittämistyöpajojen suunnittelua ja toteutusta vetää Viikki Food Design Factoryn Laura Forsman.

Paikalliset alakohtaiset innovaatioekosysteemit kanavoivat luovuutta talouskasvuksi

Green plant in a ligh bulb

Hyvät innovaatiot syntyvät vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Hyvä innovaatio ratkaisee ongelmia, jotka nykyisissä ratkaisuissa ovat tai niitä haasteita, joihin ei vielä ole edes tarjottu ratkaisuja. Parhaimmillaan visionäärinen innovaattori luokin jotakin, jota käyttäjät eivät tienneet haluavansa, mutta jota ilman eivät osaisi kuvitella elävänsä, kun saavat innovaation käyttöönsä (Tim Cook/Apple).

Paikallinen ekosysteemi on toimijoidensa summa

Paitsi, että innovaatio tarvitsee käyttäjät, ympäristöllä on ratkaiseva rooli idean kehittymisessä innovaatioksi. Ympäristö, jossa idea syntyy, määrittää mahdollisuuksia uskoa idean potentiaaliin tai ryhtyä käyttämään aikaa idean realisoimiseen. Yhteiskunnan tuki- ja turvallisuusrakenteet, poliittinen ympäristö ja suhtautuminen luovuuteen luovat pohjaa radikaaleille ideoille.

Paikalliset innovaatioympäristöt, joista puhutaan klustereina, verkostoina tai ekosysteemeinä, taas luovat edellytyksiä tuottaa ideoista innovaatioita eli luovaa luokkaa tutkineen Richard Floridan sanoin tukea luovuutta, kanavoida sitä innovaatioiksi, edelleen uusiksi yrityksiksi ja lopulta talouskasvuksi ja elintason nousuksi. Parhaimmillaan paikalliset ekosysteemit muodostavat toimintaympäristöjä, joissa ratkaisuihin tarvittava tieto, ymmärrys kaupallistamisesta ja resursseista, luovuus ja ajattelun vapaus keskustelevat keskenään. Olennaista toimivissa ekosysteemeissä on ideoiden ja ihmisten jatkuva liike ja yhteistyö.

Ekosysteemeihin liitetään kiinteästi paitsi ideoita toimeenpanevat yritykset ja yksilöt, myös julkisen sektorin ylläpitämät instituutiot, joiden välillä on keskinäinen vuorovaikutus ja toisaalta vuorovaikutus maailmassa tapahtuviin muutoksiin. Ekosysteemissä toimivat siis niin suuryritysten tuotekehitysyksiköt, pienet ja keskisuuret yritykset, startupit, yliopistot ja tutkimusinstituutit, sekä rahoittajat ja palvelutkin. Palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi yrityspalveluja, kiihdyttämöitä ja hautomoita. Ideaalisti innovaatioekosysteemiin kuuluvat myös innovatiiviset markkinat eli edelläkävijäkuluttajia ja -asiakkaita, joiden kanssa tuotetta ja liiketoimintaa pystytään kehittämään yhdessä.

Paikallisen ekosyysteemin kannattaa erikoistua

Innovaatioekosysteemien elinehto on, että niissä on omaa kumuloitunutta osaamista, eli hiljaista ja julkista tietoa sekä kokemukseen perustuvaa viisautta. Tähän liittyy se, että alueen kannattaa erikoistua tiettyyn alaan ja näin kerryttää kokemusta alan erityisratkaisuista ja -haasteista yhdistettynä kaupallistamisen ja yrittämisen lainalaisuuksiin. Tiedon keskittymillä on tärkeä rooli myös osaajien ja rahoittajien houkuttelijoina, mikä onkin olennaista, sillä globaalit aidot ja elävät yhteydet ovat edellytys ekosysteemin elinvoimaisuudelle. Tieto samasta aiheesta syntyy usein eri puolilla maailmaa ja pysyttely tietyn osaamisen kärjessä vaatii paikallisen tiedon lisäksi pääsyn globaaliin osaamiseen.

Tärkeä osa toimivaa innovaatioekosysteemiä on, että ne paitsi houkuttelevat, myös kouluttavat osaajia. European Startup Monitor (2020) mukaan startup-yrittäjät arvostavat alaspesifistä yrittäjyyden koulutusta yhtenä tärkeimmistä startupien menestystä edistävistä ympäristötekijöistä.

Menestyvissä innovaatioekosysteemeissä tapahtuu sekoittumista. Kun erilaiset ihmiset, erilainen kokemus, maailmakatsomus ja tieto kohtaavat, saattaa syntyä ainutlaatuisia ideoita. Innovaatioekosysteemit hyötyvätkin suvaitsevasta ilmapiiristä, sillä avarakatseiset alueet houkuttelevat luovia yksilöitä, jotka sopeutuvat nopeasti uusiin prosesseihin ja teknologioihin ja muokkaavat maailmaa nopeammin kuin poliittiset tai muut järjestelmät. Suvaitsevat alueet myös yleensä panostavat aktiiviseen maahanmuuttoon, jonka eurooppalaiset yrittäjät lukevat yhdeksi tärkeimmistä seikoista innovaatio- ja startuptoiminnassa (European Startup Monitor, 2020).

Tutkimusten mukaan paikallinen ekosysteemi hyödyttää sekä uusia alkuja, että vakiintuneita yrityksiä. Alueellinen innovaatioympäristö on kuitenkin startupille vielä kriittisempi tekijä kuin vakiintuneelle yritykselle, sillä isot yritykset levittävät ympäristöönsä osaavaa työvoimaa, uusia teknologioita ja markkinaymmärrystä. Kiinteä side yliopistoihin ja tutkimusinstituutteihin taas tuo yrityksille mahdollisuuden löytää koulutettua henkistä pääomaa sekä yhteistyössä kehitettyjä ratkaisuja (European Startup Monitor, 2020). Yliopistokampukset toimivat parhaimmillaan paitsi tieteellisen tiedon, myös kulttuurien sulattamona vaihto-ohjelmien ansiosta.

Ruokaekosysteemit ovat rakentumassa

Ruokaekosysteemit ovat Suomessa pitkään olleet heikkoja. Nyt on kuitenkin ilahduttavasti nähtävissä paikallisten erikokoisten yritysten ja tutkimusinstituuttien yhteistyöverkostojen syntymistä sekä innovaatiopolun vahvistamista. Ilahduttavaa on myös havaita yksityisen rahoituksen määrän ruokastartupien ja -innovaatioiden kasvun edistämiseksi lisääntyneen huimasti sekä kotimaisista että ulkomaisista lähteistä; onhan Suomeen syntynyt pelkästään ruokaan keskittyvä pääomasijoitusyhtiökin! Myös innovaatioihin kohdistuvat valtiolliset tukitoimet ovat lisääntyneet Suomessa ja Euroopassa viime vuosina. Esimerkiksi Business Finlandin jakamat suorat tuet elintarvikealan startupeihin lisääntyivät kymmenessä vuodessa 2,4 miljoonasta eurosta kahdeksaan miljoonaan euroon (2009-2019, Business Finland).

Yhteiskunnalla on myös motiivi tukea innovaatiotoimintaa, sillä innovaatiot ovat yhteiskunnallisesti välttämättömiä terveen kilpailun ylläpitämiseen ja globaalien haasteiden ratkaisuiksi haasteisiin. Suomen kunnianhimoinen tavoite on nostaa Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset (T&K&I) 4 %:iin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, kun ne vuonna 2019 olivat 2,7 prosenttia, johon ne laskivat vuoden 2012 3,5 prosentista (Tilastokeskus, 2019).

Ruokaekosysteemi, jota synnytetään Viikkiin edustaa alakohtaista paikallista innovaatioekosysteemiä ja sillä on muodostumassa selkeä rooli suomalaisessa ruokainnovaatiopolussa. Viikki Food Design Factory nojaa ruokaketjuun kumuloituneeseen tietoon paitsi Viikin tuhansien tutkijoiden kautta, myös yritys- ja rahoituskumppaneiden kautta. Opiskelijat luovat innostuneen ”talent-poolin” ja Helsingin yliopiston koulutusosaaminen mahdollistaa monialaisen yhteistyön ja osaamisten törmäilyn. Visioissamme Viikkiin syntyy dynaaminen yhteisö, jossa on ymmärrys ruoka-alan lainalaisuuksista, jossa testataan ja onnistutaan/epäonnistutaan ja joka houkuttelee yhä laajemmin tekijöitä osallistumaan ruokainnovointiin.  Minusta kannattaa lähteä tälle matkalle mukaan!

Reetta Kivelä, Työelämäprofessori
Twitter @ReettaKivela

Eläköön ruokamurros!

Ruokajärjestelmän kestävyysmurros on alkanut! Uusia innovaatioita, esim. kasvispohjaisia proteiinituotteita, jäljitettävyysratkaisuja ja täsmäviljelyteknologiaa on jo sekä tuotekehitysputkissa, että hyötykäytössä. Niitä tarvitaan kuitenkin vielä lisää – ja entistä nopeammin.

Tutkimus ja koulutus tuottavat koko ajan keksintöjä, joissa voi olla potentiaalia uusiksi ruokajärjestelmäinnovaatioiksi. Ruuan monimerkityksellisyyden vuoksi ruoka-alan murros on kuitenkin haastavampi rasti, kuin esimerkiksi vihreän energian murros. Sähköä emme arvio makumieltymyksiin, kulttuuriperintöön tai lähituotantoon perustuen. Näin on kuitenkin lautaselle päätyvän ruokaamme laita.

Innovointi ruokasektorilla siis vaatii teknologisten ratkaisujen yhdistämistä moninaisten kuluttaja- ja asiakastarpeiden syväymmärrykseen ja sirpaleisen markkinan tuntemukseen. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Siksi työhön tarvitaan uusia näkemyksiä ja työkaluja, joilla vauhditetaan uusien ruoka- ja maatalousinnovaatioiden syntyä – ja joiden avulla murros tapahtuu.

Tähän tarpeeseen Viikin kampukselle perustettiin Viikki Food Design Factory.

Viikki Food Design Factory on ruokajärjestelmäinnovaatiotoiminnan aktivaattori, tukija, kokoon juoksija ja kontaktipiste. Se toteuttaa entistä sujuvampia tapoja yhdistää vanhojen ja uusien ruoka- sekä maataloustoimijoiden voimat, viisaat päät ja osaavat kädet; eli tutkijat, opiskelijat, ruoka-alan ja innovaatiotoiminnan ammattilaiset, yritykset, julkissektorin ja yhdistykset. Toiminta kattaa ruokainnovaatiokoulutuksen, esihautomon ja ruokajärjestelmäteemaan liittyvän yritysyhteistyön ja T&K&I -yhteishankkeet.

Viikin kampuksella tutkitaan, opiskellaan ja kehitetään juuri niitä aloja ja teemoja, joiden avulla ratkaistaan ruokajärjestelmän nykyhetken ja tulevaisuuden haasteita. Siihen osallistuvat kampuksella sekä Helsingin yliopisto, Luke, Syke, että Ruokavirasto. Ja siksi se on luonteva kotipaikka myös Viikki Food Design Factorylle ruokajärjestelmäalan ekosysteemin rakentamisen näkökulmasta.

Keskeisessä roolissa tekemisessä ovat näiden alojen tulevaisuuden tekijät: opiskelijat ja tutkijat. Heillä on ajankohtaisin tieto, vahva tahtotila tulevaisuuden muuttamiseen sekä korvaamaton, peloton asenne uuden kokeilemiseen. Käytännössä toimivat ratkaisut aikaansaadaan, kun nämä osaajat saavat rinnalleen ruoka-alan ammattilaisia, mm. IPR:n, tuotteistuksen ja skaalauksen osaajia ja partnereita. Oleellista on tuoda case-by-case periaatteella oikeanlaiset osaamiset ja osaajat yhteen ja tukea sitä verkostoitumista, innovaatio-osaamisen kehittymistä, tiimi- ja yhteistyötä, jonka avulla ideat ja ratkaisuaihiot aidosti saadaan kehittymään lopulta hyötykäyttöön – innovaatioiksi maailmalle.

Kutsumme siis mukaan kaikki ruokajärjestelmäinnovaattorit: opiskelijat, tutkijat, kehittäjät, yritykset ja instituutiot! Tervetuloa mukaa poikkitieteelliseen innovointiin, jolla valjastamme tiedon, osaamisen, rohkeuden ja käytännön kokeilemisen kestävien ruokaratkaisujen luomiseen. Tehdään ruokajärjestelmän murros yhdessä!

Terveisin,

Laura Forsman, Viikki Food Design Factory Manager
Reetta Kivelä, Työelämäprofessori
Kiia Heinonen, Elintarviketieteiden opiskelija
Isa Stucki, Viikki Food Design Factory Opetusavustaja