Kooste: HUL-1 tulokset kevät 2021

KOOSTE HOWULEARN-1 TULOKSISTA KEVÄÄLTÄ 2021 (1. VUODEN OPISKELIJAT)

Uupumusriski

Uupumusriski näyttää olevan huolestuttavalla tasolla ohjelmissa.

Opiskelijoiden avoimet kokemukset opiskelusta vaihtelivat, mutta negatiiviset kokemukset painottuivat verrattuna kevääseen 2020 enemmän. Esimerkiksi vuorovaikutuksen sekä opintojen merkityksen koettiin vähentyneen.

Opiskelijat vastasivat myös kysymykseen, miten ohjelmat voisivat tukea heidän hyvinvointiaan. Vastauksissa painottui vuorovaikutuksen lisääminen sekä joustavuuden lisääminen.

Lähestymistavat oppimiseen

Kaikissa ohjelmissa pohdintaa ja ymmärrystä painottava oppiminen painottuu, muutoksissa syksyn 2020 ja kevään 2021 välillä on joitakin eroja. Suunnitelmallinen opiskelu saa hyvin keskimääräisiä arvoja, joka tarkoittaa että jotkut opiskelijat ovat suunnitelmallisia kun taas joillakin on haastetita tässä.

Minäpystyvyys

Minäpystyvyys näyttää olevan suhteellisen hyvällä tasolla eri ohjelmissa

Tutkimustuloksia: