WELLS-projekti

WELLS – Promoting students’ well-being and life-long learning in university context

Tutkimuksessamme tarkastellaan opiskelijoiden hyvinvointia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on myös kehittää yliopisto-opiskelijoille integroitu interventio tukemaan opiskelijoiden stressinsietokykyä ja hyvinvointia sekä elinikäisen oppimisen taitoja. Tarkoituksena on tutkia hyvinvoinnin muutoksia intervention aikana ja sen seurauksena. Pyrimme tunnistamaan potentiaaliset opiskelijaryhmät, joilla on todennäköisesti ongelmia yliopistossa ja joilla on suurempi riski kärsiä opiskeluihin liittyvästä työuupumuksesta. Tutkimuksemme yhdistää sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä ja biofysikaalisia mittauksia.

Lisää Wells projektista löydät kotisivuiltamme:

bit.ly/wellsfinland