HUL0-kyselyiden kooste 2019, 2020, 2021

Tällä sivulla tarkastellaan vuosien 2019, 2020 ja 2021 HUL0-kyselyiden tuloksia.

Opiskelu-uupumuksen tasoissa on nähtävissä joitakin pieniä eroja koulutusohjelmissa. Ei kuitenkaan ole merkkejä siitä, että uupumus olisi vuonna 2021 aloittaneilla opiskelijoilla merkittävästi suurempaa.

Opiskelu-uupumus vuonna 2021

 

Lähestymistavat oppimiseen

Seuraavassa taulukossa näkyy vuosien 2019, 2020,2021 HUL0-kyselyiden lähestymistavat oppimiseen ja niiden keskiarvot.

Minäpystyvyys

Seuraavassa taulukossa näkyy vuosien 2019,2020 ja 2021 HUL0-kyselyiden minäpystyvyysuskomukset ja niiden keskiarvot.

Tässä vielä jakaumat liittyen uupumusriskiin, lähestymistapoihin ja minäpystyvyyteen koulutusohjelmittain

Kooste Vikin ohjelmien HUL0 tuloksista