Keitä me olemme?

Henna Asikainen

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori

Tutkimukseni keskittyy opiskelijoiden hyvinvointiin ja sen tukemiseen yliopisto-opinnoissa. Olen myös kiinnostunut opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisprosessien yhteyksistä. Tutkimuksissamme käytämme monimetodista lähestymistapaa, joka yhdistää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä sekä biofysikaalisia mittaustekniikoita. Pedagogisena yliopistonlehtorina työssäni mietin koulutusohjelmiin pedagogisia ratkaisuja, jotka voivat edistää opiskelijoiden laadukasta oppimista ja hyvinvointia. Mielestäni myös hyvinvoinnin tukeminen yliopisto-opinnoissa on todella tärkeää. Vapaa-ajallani pidän sienestämisestä syksyisissä metsissä ja uimisesta lasteni kanssa.

henna.asikainen@helsinki.fi

Nina Katajavuori

Eläinlääketieteellisen ja farmasian tiedekuntien pedagoginen yliopistonlehtori

Tutkimukseni koskee opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä sekä opetusta ja oppimista korkeakoulutuksessa. Minua kiinnostaa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisprosessien yhteydet. Olen käyttänyt erityisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä, mutta käytän tutkimuksessani monia, uudenaikaisempia ja perinteisempiä menetelmiä. Vapaa-ajallani harrastan liikkumista, kuten lenkkeilyä, pyöräilyä ja ratsastusta, ja lisäksi nautin omasta kukkapuutarhasta, leipomisesta ja kokkailusta perheen kesken.

nina.katajavuori@helsinki.fi

Ilona Södervik

Maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori

Tutkimukseni käsittelee käsitteellistä oppimista koskevia kysymyksiä ja käsitteellisen ymmärtämisen rakentumista asiantuntijuuden kehittymisessä erityisesti life sciences -tieteenalojen ja lääketieteen yhteydessä. Olen kiinnostunut myös yliopisto-opettajien pedagogisesta asiantuntijuudesta ja siitä, miten se liittyy opiskelijoiden oppimiseen. Mielestäni on tärkeää hyödyntää tutkimusmenetelmiä, jotka mahdollistavat oppimisen online-tutkimuksen, ja täydentää näitä menetelmiä mielekkäästi hyvillä ja perinteisillä menetelmillä. Vapaa-ajallani tykkään kuunnella äänikirjoja ruoanlaiton tai lenkkeilyn aikana.