“Where the F… is Vuotso?”: Uusin julkaisumme vapaasti saatavilla / Our newest open access publication (English below the video)

Oula Seitsosen ja Eerika Koskinen-Koiviston juuri julkaistu tutkimus käsittelee toisen maailmansodan aikaisen evakuoinnin ja Lapin sodan tuhojen jälkeensä jättämää perintöä saamelaisessa poronhoitoyhteisössä Vuotsossa, Sodankylässä. Tutkimus on julkaistu kainsainvälisessä International Journal of Heritage Studies -julkaisussa, ja saatavilla kaikille avoimena (open access). Tutkimus on nimetty kunnianosoituksena Vuotsosta kotoisin olevalle Somby-yhtyeelle.

Julkaisun tiivistelmä kertoo:

Tässä artikkelissa käsittelemme toisen maailmansodan aikaisen evakuoinnin ja “Lapin polton” kulttuuriperintöä saamelaisessa poronhoitoyhteisössä ja arvioimme, miten nämä sota-ajan kokemukset ovat muokanneet ja muokkaavat edelleen tapoja, joilla ihmiset muistavat ja hyödyntävät toisen maailmansodan materiaalisia jäänteitä. Keskitymme tutkimuksessamme Vuotsoon, Suomen eteläisimpään saamelaisyhteisöön. Vuonna 1941 Natsi-Saksan joukot perustivat Vuotsoon suuren sotilastukikohdan, ja saksalaiset sotilaat ja kyläläiset asuivat läheisinä naapureina useiden vuosien ajan. Vuonna 1944 kyläläiset evakuoitiin ennen “Lapin sodan” puhkeamista. Lapin sodassa saksalaiset joukot tuhosivat sotilastukikohtansa ja kaikki siviilirakenteet. Tuhottujen saksalaisten sotilastukikohtien rauniot ovat edelleen nähtävissä kylän ympäristössä ja toimivat kyläläisille tärkeänä aktiivisena tekijänä tämän vaiheen muistamisessa. Saksalaisjäänteet näyttävät myös herättävän nostalgiaa sotaa edeltäneitä, itsenäisempiä aikoja kohtaan, ennen kuin perinteiset saamelaiset elämäntavat alkoivat nopeasti muuttua Suomen valtion voimakkaamman aktiviteetin seurauksena sodanjälkeisinä vuosikymmeninä.

Oula Seitsonen and Eerika Koskinen-Koivisto have just published their newest research about the heritage of Second World War forced movement and destruction in a Sámi reindeer herding community in Finnish Lapland at Vuotso, Sodankylä. Paper is available to all in the International Journal of Heritage Studies (open access). The title of our paper is a tribute to the Sámi rock band Somby originating from Vuotso.

The paper abstract states:

In this paper we discuss the heritage of the WWII evacuation and the so-called ‘burning of Lapland’ within a Sámi reindeer herding community, and assess how these wartime experiences have moulded, and continue to mould, the ways people memorialise and engage with the WWII material remains. Our focus is on the village of Vuotso, which is home to the southernmost Sámi community in Finland. The Nazi German troops established a large military base there in 1941, and the Germans and the villagers lived as close neighbours for several years. In 1944 the villagers were evacuated before the outbreak of the Finno-German ‘Lapland War’ of 1944–1945, in which the German troops annihilated their military installations and the civilian infrastructure. Today the ruins of demolished German military installations persist around the village as vivid reminders, and act for the villagers as important active agents in memorising this vital phase in Lapland’s recent past. They also appear to facilitate nostalgia for the more independent days before traditional Sámi lifeways were ruptured by stronger Finnish State intervention in the post-war decades.

 

This entry was posted in Yleinen on by .

About Oula Seitsonen

An archaeologist and geographer working with varying things in various places, e.g. Mongolia, Tanzania, and Russia (basically with whatever pays my bills). I like for example Geographic Information Systems (GIS), Stone Age, contemporary and conflict archaeology, and lithics.