AAKE-hanke

AAKE-hankkeessa (Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen kehittäminen luonnontieteiden alalla) kehitetään aineenopettajien opintoja kandivaiheessa, erityisesti biologian ja maantieteen koulutusohjelmissa. Hankkeessa vahvistetaan ainetiedekuntien ainedidaktiikan opetusta sekä kehitetään aineenopettajien ja opiskelijoiden välille mentoriopettajatoimintaa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan aineenopettajille täydennyskoulutusmateriaalia sekä tehdään tutkimusta hankkeeseen liittyen.

AAKE-hanke on osahanke Helsingin yliopiston ”Kes­tä­vää tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta ja uut­ta luo­vaa opet­ta­jien osaa­mis­ta ra­ken­ta­mas­sa” -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on tavoitteena:

  • tukea aineenopettajaopiskelijoiden ammatillista kehittymistä luomalla kandivaiheeseen heille soveltuvia työelämäopintoja ja –harjoittelujaksoja.
  • vahvistaa aineenopettajaopiskelijoiden ammatillista kasvua ja opettajaksi orientoitumista kandivaiheen opintojen aikana.
  • luoda ammatillista kehittymistä tukevaa mentoriopettajatoimintaa aineenopettajaopiskelijoiden ja työssä toimivien aineenopettajien välille.
  • tuottaa opiskelijalähtöisesti verkkopohjaista täydennyskoulutusmateriaalia mentoriopettajille.

Hankkeen toimijat

  • Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
  • Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • Biologian ja maantieteen opettajien liitto
  • Hankkeeseen osallistuvien mentoriopettajien oppilaitokset

Hankkeen rahoittajat

Yhteistyötahot

Hanke on osahanke Helsingin yliopiston ”Kes­tä­vää tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta ja uut­ta luo­vaa opet­ta­jien osaa­mis­ta ra­ken­ta­mas­sa” -hankkeessa.

Hanke toimii yhteistyössä seuraavien muiden opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden kanssa:

Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n kanssa. Mukana yhteistyössä ovat myös mentoriopettajien oppilaitokset.