Lintujen tunnistamisohje BI1-kurssilaisille

LINTUJEN TUNNISTUS

Miten lintuja kannattaa lähteä tunnistamaan?

 • Kun huomaat linnun, pyri olemaan mahdollisimman hiljaa ja liikkumaan rauhallisesti. Tällöin linnut uskaltavat tulla lähemmäksi ja linnun tunnistaminen on helpompaa.
 • Käytä tunnistamisessa apuna useampaa kuin yhtä tuntomerkkiä
 • Kun alat tunnistamaan, kannattaa kiinnittää huomioita seuraaviin seikkoihin:

Linnun koko

 • Linnun koon perusteella voit miettiä, että mihin ryhmään lintu kuuluu: pikkulinnut, kyyhkyt, hanhet, joutsenet ja jne.
 • Linnun kokoa voi kuitenkin olla hieman vaikeaa arvioida.

     

   Linnun muoto

 • nokan muoto
 • kaulan pituus
 • jalkojen pituus
 • pyrstön ja siipien pituus
 • yleinen rakenne esim. palleromaisuus tai solakkuus

 

Väritys eli sulkien ja höyhenten mosaiikki

 • väritys voi vaihdella vuodenkierron ja iän mukaan
 • naarailla ja koirailla voi olla erilaiset väritykset
 • väritys voi vaihdella myös saman lajin yksilöiden välillä
 • lintujen sulkasadon aikaan väritys voi erota suurestikin sen normaalista värityksestä
 • värityksessä voi esiintyä myös värivirheitä

 

Liikkumistavat

 • lintujen liikkumistavat eroavat toisistaan, jota voidaan käyttää apuna lintujen tunnistamisessa
 • osa voi esimerkiksi liikkua maassa tasajalkaa hyppimällä tai liikkua vuoroaskelin
 • voit kiinnittää huomiota myös linnun lentotapaan esim. aaltoileva, lekutteleva, kaarteileva tai suora lentotapa
 • myös parven lentokäyttäytymisen avulla voi tunnistaa lajeja esim. aura, jono ja hajaparvi

 

Äänet

 • lintuja voidaan tunnistaa myös niiden ääntelyn perusteella
 • linnuilla on erilaisia laulu-, kutsu- ja varoitusääniä
 • yleensä lintuja kuulee paljon enemmän kuin näkee, varsinkin yleisiä ääniä kuten lokkeja ja talitiaisia kuulee lähes joka paikassa

 

 • Lintukirjat ovat hyvä apuväline lintujen tunnistamiseen.Tärkeimmät lintujen ruumiinosien ja höyhenalojen nimet kannattaa tuntea, sillä lintukirjoissa käytetään paljon näitä käsitteitä.

 

1: Päälaki  2: Nokka  3: Koivet  4: Pyrstö  5: Siipisulat  6: Siipien peitinhöyhenet

7: Siipijuova  8: Niska  9: Yläperä  10: Alaperä  11: Kupeet  12: Selkä

13: Rinta  14: Vatsa

 

Muista, että lintulajin tunnistaminen perustuu usean tuntomerkin summaan!