Tillverka ett vattenpreparat – rödlök

Då man tillverkar ett preparat placerar man något mellan två tunna glasskivor för att
kunna titta på det i mikroskop. Idag skall ni lära er att tillverka ett eget
mikroskoppreparat, ett vattenpreparat av rödlök.

Vi behöver : Mikroskop, rödlök, objektglas, täckglas, skalpell, pincett, vatten, pipett

1. Skär eller riv av en mycket tunn skiva av den blanka
lökhuden med pincett eller kniv.

2. Placera med pincetten den tunna lökskivan i mitten av
objektglaset.

3. Tillsätt 1-2 droppar vätska på objektglaset, så att det
täcker lökskivan.

4. Ta försiktigt ett täckglas, var noggrann med att inte röra glasets yta.

5. Placera täckglaset på sida så att glasets kant rör i vattendroppen och sänk
sakta ner täckglaset.

6. Sug bort eventuell överlopps vätska med hjälp av papper och kontrollera att
det inte bildas luftbubblor.

7. Pressa försiktigt bort eventuella luftbubblor*.

8. Preparatet är färdigt och redo för mikroskopering!

9. Efter mikroskoperingen lyft på täckglaset och droppa in lite saltlösning.

10. Placera täckglaset tillbaka på sin plats.

11. Observera vad som händer med lökcellerna.

*Om allt för många luftbubblor bildas som inte går att avlägsna på detta sätt kan det hända
att skivan är för tjock, i så fall kan du vara tvungen att upprepa försöket.

-Mathilda Carpelan och Michelle Gustafsson