Koulutukset

Syksy 2019

 • Tutkimuksellisuus ja kokeelliset menetelmät biologian ja maantieteen opetuksessa -verkkokoulutus 17.9.2019 alkaen Helsingin yliopiston Mooc-alustalla mooc.helsinki.fi

Kevät 2019

 • Johdatus biologian opetukseen 2019
 • Maantieteen didaktiikkaa käytännössä 2019
 • Mentoriopettajien koulutus tammikuu 2019
 • Pedagoginen kahvila kevät 2019
 • Ainedidaktiikan symposium 2019

Kevät 2018

 • Johdatus biologian opetukseen (5 op)

Hankkeessa toteutetaan Johdatus biologian opetukseen (5 op) –kurssi Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Kurssilla perehdytään biologian opetuksen keskeisiin alueisiin, opetusmenetelmiin, laborointeihin, maasto-opetukseen ja työturvallisuuteen. Kurssilla käydään tutustumassa biologian opetukseen kouluissa ja toteutetaan pienimuotoinen opetusprojekti jostakin biologian aihepiiristä.

 • Maantieteen didaktiikkaa käytännössä (5 op)

Hankkeessa toteutetaan Maantieteen didaktiikkaa käytännössä (5 op) –kurssi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Kurssilla perehdytään tutkimukselliseen maantieteen opetukseen, kehttätyömenetelmiin, geomedian sekä sähköiseen arviointiin.

 • Mentoriopettajien koulutus

Hankkeessa toimii noin 15–20 mentoriopettajaa, joille järjestetään verkkopohjainen koulutus tammikuussa 2018. Kullekin mentoriopettajalle tulee ohjattavaksi noin kaksi aineenopettajaopiskelijaa, jotka seuraavat mentoriopettajan opetusta sekä haastattelevat häntä hänen opetuskokemuksiinsa liittyen. Lisäksi opiskelijat laativat opetusmateriaalia mentoriopettajan toivomasta aiheesta sekä toteuttavat vierailun Helsingin yliopistolle. Vierailun sisältö suunnitellaan yhdessä mentoriopettajan, aineenopettajaopiskelijoiden sekä projektikoordinaattorien kanssa.

 • Pedagoginen kahvila to 8.3.2018

AAKE-hanke järjestää biologian ja maantieteen opettajille maksuttoman pedagogisen kahvilan Viikin Think Companylla (Latokartanonkaari 3) to 8.3. klo 16–17:30. Illan aihepiirinä on ”opettajan hyvinvointi ja työssä jaksaminen”.

Ohjelmassa paneelikeskustelu, kahvit & pienryhmäkeskusteluita, paneelissa keskustelemassa Hannele Cantell (Helsingin yliopisto), Eija Kujansuu (Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu) ja Isa Uski (Apollon yhteiskoulu). Kahvilassa voit tavata myös biologian ja maantieteen aineenopettajaopiskelijoita ja opettajia. Tervetuloa mukaan!

Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan oheisen lomakkeen kautta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/86648/lomake.html

 • OpeOsaa-hankkeen risteily

AAKE-hanke pitää alustuksen ja toimii teemaryhmän vetäjänä OpeOsaa-hankkeen risteilyllä tammikuussa 2018. Risteilylle osallistuu opettajankouluttajia, opettajia, opiskelijoita sekä ainelaitosten edustajia kaikista eri aineryhmistä.