MAA-240: Gymnasiet GE3, rita och tolka befolkningsdiagram

Lär dig göra befolkningsdiagram på LibreOffice Calc!

Gjord av: Sophie Aminoff, Nina Sund och Annika Stormbom

Uppgiften är menad för elever som går kursen GE3. För att eleverna lätt och smidigt ska lära sig att göra befolkningsdiagram i sin egen takt har vi gjort en video som steg för steg visar vad som krävs för att göra diagrammet i LibreOffice Calc. Efter att eleverna har gjort sitt diagram får de analysera diagrammet med hjälp av uppgifter, som de gör parvis.

Uppgiften passar bra i samband med t.ex. repetition av den demografiska transitionsmodellen, som antingen kan ha varit temat för en tidigare lektion eller alternativt under början av samma lektion.

Målen med uppgifterna är följande:

Kunskapsmål: Kunna tolka befolkningsdiagram.
Färdighetsmål: Kunna producera befolkningsdiagram med hjälp av LibreOffice Calc.
Affektiva mål: Kunna bedöma det mänskliga välståndet i olika delar av världen.

Material som behövs för lektionen: 

  • En dator (som färdigt har LibreOffice installerat) samt hörlurar för varje elev
  • Youtube-video (3,5min) som demonstrerar processen i LibreOffice Calc  https://goo.gl/N4wvw8 
  • Material för att göra tre olika slags befolkningsdiagram, data hämtat från census.gov (bifogade som Excel-tabeller):

Land A

Land B

Land C

  • Material för extrauppgift (bifogad som Excel-tabell):

Förenade Arabemiraten 2016

  • Uppgifter att göra på basis av de färdiga diagrammen
  • Facit och färdigt gjorda diagram (längst ner i bloggen)

Materialet kan delas med eleverna via önskat forum (t.ex. Moodle, GoogleDocs/Classroom eller OneDrive).

Uppgifterna och genomgången går att göras på ungefär 30–40 min enligt följande:
Inledning till uppgiften samt indelning i par: 5 min
Befolkningsdiagramuppgifter: 15 min
Diskussion i större grupper och genomgång av uppgift: 20 min

Till läraren:

Efter introduktion av uppgiften delas eleverna in i par, antingen genom en lek eller så att de själva får välja vem de arbetar med. Varje par blir sedan tilldelat bokstaven A, B eller C, vilken motsvarar namnet på materialet de ska arbeta med. Instruktionerna till uppgiften ges och eleverna får sätta igång med arbetet. Befolkningsdata är färdigt uppställt i en tabell med minustecken framför männens data.

Eleverna arbetar självständigt med hjälp av videon, men läraren går runt och hjälper vid behov. Då de gjort sina diagram ska de i sina par fundera över frågorna i uppgiften. Ifall en del blir färdiga fort får de göra en extra uppgift.

Då alla är färdiga med diagrammen kan läraren be alla som arbetat med data A respektive B och C sätta sig tillsammans och diskutera ifall de kommit till samma slutsatser. Alternativt kan eleverna bilda ”expertgrupper” med en elev från A, B och C i varje grupp där de förklarar sina resultat för varandra.

Till sist gås uppgiften igenom med hela klassen. Läraren visar de färdiga diagrammen och ber eleverna berätta vad de kommit fram till. Då de svarat och gissat vilket land det är frågan om ges facit och läraren går genom hur diagrammet kan tolkas. Ifall flera gjort extra uppgiften kan den också snabbt gås igenom.

Instruktioner till eleverna:

Övning för att rita och tolka befolkningsdiagram

Arbeta parvis. Ladda ner befolkningsdata antingen för land A, B eller C via de bifogade filerna. Öppna sedan data i LibreOffice Calc.

Följ instruktionerna i videotutorialen för att göra ditt befolkningsdiagram: https://goo.gl/N4wvw8

Besvara följande frågor utgående från ditt diagram:

  1. Vilken fas i den demografiska transitionsmodellen befinner sig landet i? Motivera.
  2. Vilket land tror ni beskrivs i diagrammet? Motivera.
  3. Hur tror ni framtiden ser ut för landet utgående från befolkningsdiagrammet?

Vi går genom frågorna tillsammans i slutet av lektionen.

Om det blir tid över, gör ett befolkningsdiagram av datat för Förenade Arabemiraten och fundera över dess struktur.

Facit:  

Land A = Niger, fas 2
Land B = Indien, fas 3
Land C = Finland, fas 4–5