Aake-hankkeen maantieteen kuulumisia

Kevään 2018 aikana Aake-hankkeen puitteissa koulutettiin 22:lle aineenopettajaopiskelijalle maantieteen pedagogisia taitoja. Mukana oli maantieteen opiskelijoiden lisäksi sellaisia  biologian opiskelijoita joilla on maantiede sivuaineena. Yhteistyötä opiskelijoiden kanssa oli tekemässä myös kahdeksan maantieteen opettajan työssä toimivaa mentoriopettajaa. Kurssi koostui kontaktiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, vierailuista mentoriopettajan kouluille ja opettajan haastattelusta, oppimateriaalin tuottamisesta ja vertaisopetuspäivistä. Osa mentoriopettajista toi myös kurssin puitteissa ryhmänsä vierailulle Geotieteiden ja maantieteen osastolle.

Kontaktiopetuksessa opittiin maantieteen didaktisia taitoja, joita sovellettiin oman oppimateriaalin suunnittelussa. Kurssin sisältöjen valmistelussa tehtiin yhteistyötä Kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa opintojen sovittamiseksi yhteen aineenopettajan pedagogisten opintojen  kanssa. Kontaktiopetuksen teemoja oli mm. opetusmateriaaleihin tutustuminen, opetusmenetelmät ja strategiat, geomedia, tutkiva oppiminen, kenttätyöt ja ulkona oppiminen, kokeellisuus, demot, draamapedagogiikka, arviointi ja sähköiset YO-kirjoitukset. Jokaisesta teemasta olisi voinut järjestää helposti oman kurssinsa. Tätä kurssia voikin pitää johdantona maantieteen didaktiikkaan, minkä osaamista on sitten tarkoitus kehittää jatkuvasti tulevan opettajan uran aikana.

Kurssilla tuotettujen oppimateriaalien aiheiden lähtökohtina oli mentoriopettajien näkemykset erilaisten oppimateriaalien tarpeista. Opiskelijat saivat mentoriopettajilta myös kommentteja aineistosta ennen lopullisten  versioiden kirjoittamista. Oppimateriaalit esiteltiin ja kokeiltiin vertaisopetuspäivinä, jolloin materiaalin tuottanut ryhmä piti kukin vuorollaan opetusta muille kurssin osallistujille. Tämän jälkeen materiaaleja oli vielä mahdollista muokata muilta kurssilaisilta saadun palautteen perusteella. Lopulta aineistot julkaistiin tällä sivustolla ja ne ovat kaikkien opettajien vapaasti käytettävissä.

Kurssikokonaisuudesta saatiin opiskelijoilta pääosin positiivista palautetta, ja uutta kurssia ollaan valmistelemassa myös ensi vuodelle. Käy tutustumassa materiaaleihin!