Sääilmiöitä lukiolaisille

Mitä on sää ja miten sääilmiöitä tulisi opettaa? Vaikka eri sääilmiöt ovat läsnä mediassa, ulkoillessa ja jokapäiväisissä keskusteluissa, moni oppilas kokee sääilmiöt hankalasti ymmärrettävinä ja muistettavina. Vastaavasti moni opettaja kokee sääilmiöiden konkretisoimisen haastavaksi. Harjoitusohjeemme onkin luotu vastaamaan tähän haasteeseen Helsingin yliopiston Maantieteen didaktiikkaa käytännössä -kurssin kurssityönä keväällä 2019.

Harjoitusohjeemme on tarkoitettu sääilmiöitä käsitteleville maantieteen tunneille. Erityisen hyvin sitä voi hyödyntään lukion maantieteen syventävällä Sininen planeetta -kurssilla. Harjoituksessa käytetään geomediaa monipuolisesti ja siten se myös sitoo muita lukion kursseja yhteen. Toivomme harjoituksen olevan opiskelijoille hyödyllinen; tietokoneella tehtävät tehtävät, joissa käytetään erilaisia lähteitä ja esitystapoja tukena, ovat tärkeää harjoittelua ylioppilaskirjoituksia varten.  Soveltuvin osin materiaaliamme toki voi myös hyödyntää yläkoulun opetuksessa.

Materiaali on tarkoitettu noin 75 minuutin kaksoistunnille, mutta sitä voi karsia tai laajentaa omien opetustarpeiden mukaisesti. Osan geomediatehtävistä voi myös jättää kotitehtäväksi, jos aikaa ei ole tarpeeksi käytettävissä. Opettaja ohjeistaa tehtävien suorittamiseen, kuitenkin päätarkoituksena on myös oppilaiden aktivoiminen ja oma oivaltaminen.  

Harjoitusohje löytyy kokonaisuudessaan täältä: MAA240_Sääilmiöitä lukiolaisille

Toivottavasti materiaalistamme on apua sääilmiöiden opettamisessa!

Riikka Pesonen ja Johannes Vihervirta