Tutkimuksellisuus ja kokeelliset menetelmät biologian ja maantieteen opetuksessa -täydennyskoulutus

Aake-hanke toteuttaa biologian ja maantieteen opettajille suunnatun verkossa tapahtuvan täydennyskoulutuksen Tutkimuksellisuus ja kokeelliset menetelmät biologian ja maantieteen opetuksessa.
Kurssi käydään läpi syksyllä 2019 aikataulutetusti ja sen jälkeen kurssi jää verkkoon omaehtoisesti suoritettavaksi. Kurssin sisältöjä ovat mm. eläimet opetuksessa, työturvallisuus, paikkatieto (etenkin QGIS3), luokan ulkopuolella oppiminen ja tutkimuksen raportointi. Kurssi löytyy 17.9.2019 jälkeen Helsingin yliopiston MOOC-alustalta (mooc.helsinki.fi) nimellä Tutkimuksellisuus ja kokeelliset menetelmät biologian ja maantieteen opetuksessa. Kurssin ovat rakentaneet Tuomas Aivelo, Markus Jylhä ja Salla Merenheimo. Tervetuloa mukaan! Jos sinulla jotain kysyttävää kurssiin liittyen, ota yhteyttä markus.jylha@helsinki.fi.

Aake-hankkeen kevään 2019 kuulumisia

Aake-hankkeen osalta keväällä järjestettiin jälleen kaksi kurssia, Johdatus biologian opetukseen sekä Maantieteen didaktiikkaa käytännössä. Mukana oli yhteensä n. 30 opettajaopiskelijaa sekä 15 mentoriopettajaa. Kurssien harjoitustöinä syntynee materiaalit ovat nyt vapaasti hyödynnettävissä, katso yläreunan materiaalit-valikosta vuoden 2019 materiaaleja. Aake-hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun asti, ja syksyllä onkin luvassa verkkopohjaista koulutusta opettajille. Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumien mukaan ovat luvassa elokuussa. Kiitokset kaikille keväällä mukana olleille opettajille ja opiskelijoille!

Aake-hankkeen maantieteen kuulumisia

Kevään 2018 aikana Aake-hankkeen puitteissa koulutettiin 22:lle aineenopettajaopiskelijalle maantieteen pedagogisia taitoja. Mukana oli maantieteen opiskelijoiden lisäksi sellaisia  biologian opiskelijoita joilla on maantiede sivuaineena. Yhteistyötä opiskelijoiden kanssa oli tekemässä myös kahdeksan maantieteen opettajan työssä toimivaa mentoriopettajaa. Kurssi koostui kontaktiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, vierailuista mentoriopettajan kouluille ja opettajan haastattelusta, oppimateriaalin tuottamisesta ja vertaisopetuspäivistä. Osa mentoriopettajista toi myös kurssin puitteissa ryhmänsä vierailulle Geotieteiden ja maantieteen osastolle.

Kontaktiopetuksessa opittiin maantieteen didaktisia taitoja, joita sovellettiin oman oppimateriaalin suunnittelussa. Kurssin sisältöjen valmistelussa tehtiin yhteistyötä Kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa opintojen sovittamiseksi yhteen aineenopettajan pedagogisten opintojen  kanssa. Kontaktiopetuksen teemoja oli mm. opetusmateriaaleihin tutustuminen, opetusmenetelmät ja strategiat, geomedia, tutkiva oppiminen, kenttätyöt ja ulkona oppiminen, kokeellisuus, demot, draamapedagogiikka, arviointi ja sähköiset YO-kirjoitukset. Jokaisesta teemasta olisi voinut järjestää helposti oman kurssinsa. Tätä kurssia voikin pitää johdantona maantieteen didaktiikkaan, minkä osaamista on sitten tarkoitus kehittää jatkuvasti tulevan opettajan uran aikana.

Kurssilla tuotettujen oppimateriaalien aiheiden lähtökohtina oli mentoriopettajien näkemykset erilaisten oppimateriaalien tarpeista. Opiskelijat saivat mentoriopettajilta myös kommentteja aineistosta ennen lopullisten  versioiden kirjoittamista. Oppimateriaalit esiteltiin ja kokeiltiin vertaisopetuspäivinä, jolloin materiaalin tuottanut ryhmä piti kukin vuorollaan opetusta muille kurssin osallistujille. Tämän jälkeen materiaaleja oli vielä mahdollista muokata muilta kurssilaisilta saadun palautteen perusteella. Lopulta aineistot julkaistiin tällä sivustolla ja ne ovat kaikkien opettajien vapaasti käytettävissä.

Kurssikokonaisuudesta saatiin opiskelijoilta pääosin positiivista palautetta, ja uutta kurssia ollaan valmistelemassa myös ensi vuodelle. Käy tutustumassa materiaaleihin!