Äiru 1.0-hanke

Hankkeessa Äiru 1.0 kartoitamme äidinkielenomaisen ruotsin opetusta suomenkielisissä peruskouluissa. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin välisenä yhteistyönä ja ohjausryhmään kuuluu edustajia Opetushallituksesta ja Svenska Nu -verkostosta.

Äiru 1.0-hankkeen tavoitteena on muun muassa tehdä oppiainetta tunnetummaksi ja tukea ruotsinopettajien työtä tarjoamalla heille pedagogista materiaalia.

Svenska kulturfonden rahoittaa projektin ajalla 1.9.2021-31.8.2023. Aineistonkeruuta varten hanke on myös saanut tukea järjestöltä Svenska folkskolans vänner.