Seminar on 11 October 2017

Wednesday 11.10.2017 at 14:15 we have two speakers. Salla-Maaria Laaksonen will give a talk with a title “Hybridit mainetarinat: miten ihmiset ja teknologia rakentavat organisaatiomainetta verkkojulkisuudessa”. Markus Ojala’s title is “Kansainväliset talousfoorumit ja talousmedia liberaalin internationalismin airuina”. Unioninkatu 38 A room A225, all welcome!

Salla-Maaria Laaksonen (VTT) on viestinnän ja teknologian tutkija Viestinnän Tutkimuskeskus CRC:ssa ja Kuluttajatutkimuskeskuksella. Olen kiinnostunut erityisesti organisaatioihin ja uuteen viestintäteknologiaan liittyvistä teemoista sekä laskennallisten menetelmien hyödyntämisestä yhteiskuntatieteissä. Olen tutkinut muun muassa yritysmainetta, digitaalista vaalijulkisuutta ja organisoitumista verkossa. Minut löytää verkosta nimimerkillä @jahapaula. Lisätietoja: http://www.iki.fi/jahapaula

Markus Ojala (VTT) on yliopistolehtori viestinnän oppiaineessa Sosiaalitieteiden laitoksella. Olen tutkinut median ja julkisuuden roolia kansainvälisessä politiikassa ja konflikteissa sekä taloudesta ja talouspolitiikan määrittelystä käytävissä kamppailuissa. Väitöskirjassani tarkastelin Financial Times -lehden raportointia Maailman talousfoorumista ylikansallisen eliittijulkisuuden tuottamisen näkökulmasta. Lisätietoja: https://blogs.helsinki.fi/mzojala/

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *