Exempel Blogginlägg

Här nedan kan ni läsa ett exempel på uppbyggnad av ett blogginlägg. Texten är baserad på läsmaterialet till förhandsuppgiften.

nature-people-girl-forest-12165

Dagens text gav en övergripande bild om hur viktigt det är att i ett så tidigt skede som möjligt kunna stöda och utveckla barns sociala- och emotionella kompetens. Texten baserade sig på en del forskningsresultat vilket genast gav mig ett mervärde att läsa texten eftersom innehållet då kändes mera pålitligt. Texten gav mig inspiration till att verkligen vilja göra en förändring och även tron på att jag som lärare och förälder har ett stort inflytande på barnets sociala- och emotionella utveckling förstärktes rejält. Det är fråga om små förändringar i vardagen, men dessa små förändringar påverkar hela barnets liv, vilket är väldigt betydelsefullt.
Det kom även fram vilka riskfaktorer barnet kan möta under sin uppväxt. Riskfaktorerna som kan framkomma inom familjen kan vara väldigt förödande, exempel på dessa är bl.a. fattigdom, skilsmässa, missbruk eller mentala problem. Därför är det väldigt viktigt att vi som lärare gör vårt yttersta för att stöda barnets utveckling genom att skapa så goda förhållanden till familjen som möjligt. Hade inte insett vikten av familjeförhållandenas betydelse innan jag läste texten, det är i alla fall en sak jag skall sträva efter att jobba mera med i fortsättningen. Härifrån skall det bli spännande att jobba vidare med TCM strategierna och lära mig mera om ämnet längs med utbildningens gång. (212 ord)

Lina Sihvonen