Miksi verkostoitua?

Podcastin toteuttivat DigiErko-koulutuksen 7. vuosikurssin opiskelijat Annina Ala-ranta,  Vilma Laitinen ja Anna-Maria Palsamäki

 

Podcastin keskustelussa käytetty lähteinä seuraavia artikkeleita ja sivustoja:

Kukkonen, M. & Lavonen, J. (2014). Koulu, päiväkoti, kirjasto ja hoivakoti oman kylän verkostossa. Teoksessa H. Niemi & J. Multisilta (toim.), Rajaton luokkahuone (s. 152–174). Jyväskylä: PS-kustannus.

Muijs, D., West, M. & Ainscow, M. (2010). Why network? Theoretical perspectives on networking. School Effectiveness and School Improvement, 21(1), 5–26.

https://www.innokas.fi/

https://codeweek.eu/