Matkalla digitalisaation maailmassa

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen toisella lähijaksolla tarkasteltiin digitalisoituvaa yhteiskuntaa ja koulua mielenkiintoisten alustusten siivittämänä. Lähipäivien aikana keskusteltiin myös 2000-luvulla tarvittavista taidoista ja siitä, millaisessa maailmassa tänä päivänä elämme esimerkiksi What is 21st century education? -videon innoittamana.

Näkökulmia tämän päivän ja tulevaisuuden digitalisoituvaan yhteiskuntaan toivat hyvin omissa puheenvuoroissaan esiin niin Mika Lammi Kouvola Innovation Oy:stä (http://www.kinno.fi/) kuin Airo Islandin (http://airoisland.fi/) Nicholas Andersson. Lammi kertoi omassa esityksessään esineiden internetistä, älykkäistä ympäristöistä ja siitä, kuinka lohkoketjuteknologian avulla voidaan päästä 100% luotettavuuteen tiedon kulussa eri toimijoiden välillä. Andersson puolestaan esitteli tekoälyn sovelluksia ja robotisaation mahdollisuuksia eri aloilla. Erilaiset niin hoitotyöhön, liikenteeseen, koulutukseen kuin vaikkapa esimiestyöhön apua tuovat automatisoinnit ja robotit mahdollistavat ajan ja resurssien vapautumisen asiantuntijoiden työssä aivan uudella tavalla. Työn luonne ja työtehtävät muuttuvat, mutta robotisaatio luo myös uusia työpaikkoja, joita emme vielä osaa kuvitellakaan.

Vaikka esimerkiksi rutiinit robotisaation avulla tulevaisuudessa helpottuvatkin, tuo tulevaisuus tullessaan uudenlaisia haasteita oppimiselle ja asiantuntijuudelle. Nuorten kiinnostus opiskeluun ja uuden oppimiseen on laskenut merkittävästi ja diginuorten ja koulun käytäntöjen välillä ammottaa melkoisen suuri kuilu. Miten sytyttää nuorissa älyllisen innostuksen kipinä, miten tukea jaettua asiantuntijuutta ja uutta luovaa, tulevaisuuden osaamista tukevaa oppimista kouluissa? Muun muassa näistä teemoista oli puhumassa professori Kai Hakkarainen.

Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhosen johdolla päivien aikana keskusteltiin myös digitaalisesta todellisuudesta kouluissa ja kodeissa, sosiodigitaalisuudesta ja esimerkiksi oppilaitoksen johtajan roolista ja merkityksestä digiteknologian käyttöön oppilaitoksessa. Lähipäivien päätteeksi jokainen sai työstää digitalisaatioon liittyvän mentaalikarttansa, joista tulikin upeita!


Annukka Koivunen, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Diginaiiveja vai diginatiiveja? Digierko-opettajien ensikohtaaminen

Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan ensimmäinen opettajille suunnattu pitkäkestoinen Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (”Digierko”) -koulutus käynnistyi 9.-10.2.2017. Mainio peruskoulun, lukion, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opettajista koostuva opettajaryhmä tutustui ensimmäisen lähitapaamisen aikana toisiinsa, syvemmin koulutuksen tavoitteisiin sekä sai vinkkejä puolitoista vuotta oman toimen ohessa kestävän koulutuksen aikana toteutettavan kehittämisprojektin toteuttamiseen.

Ensimmäisen lähitapaamisen tavoitteena oli myös ko. opettajaryhmästä löytyvän monipuolisen osaamisen esiin tuominen sekä digitalisoituvan koulun ja yhteiskunnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin pureutuminen vierailevien asiantuntijoiden alustusten kautta. Osallistuimme samaan aikaan Helsingin yliopistolla käynnissä olleen Ainedidaktiikan symposiumin luentoon, jossa Janne Säntti ja Antti Saari avasivat digitalisaatiopolitiikkaan ja digiloikkaan  liittyvää retoriikkaa. Luennon jälkeen Valkeakosken lukion opiskelijat Emmi Hartama ja Timo Järventausta tutustuttivat meitä sosiaalisen median saloihin nuorten näkökulmasta. Alustukset ja omakohtaiset kokemukset siivittivät koulutukseen osallistujat monipuoliseen keskusteluun.

Koulutuskokonaisuus koostuu lähiopetusjaksoista ja omatoimisesta opiskelusta. Lue lisää koulutuskokonaisuudesta täältä ja seuraa koulutuskokonaisuuden etenemistä tässä blogissa tai twitterissä #digierkohy. Seuraava haku koulutukseen järjestetään syksyllä 2017.

Digierko-terveisin
Tiina Korhonen