Yliopistoportfoliota rakentamassa

”Akateemista kompetenssia arvioitaessa voidaan käyttää yliopistoportfoliota. Portfoliossa tekijä esittää dokumentoidusti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja tarkastelee akateemisen työn osa-alueita (tutkimus, opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja hallinto) kokonaisuutena. Tavoitteena on kirjata ja tuoda esiin dokumentoidusti akateemisen työntekijän osaaminen, vahvuudet ja näkemys omasta kehityksestään.” (Helsingin yliopisto, Yliopistoportfolio)

Helsingin yliopisto ohjeistaa akateemista henkilökuntaa dokumentoimaan osaamisensa yliopistoportfolioon ja yliopistoportfoliota käytetään tehtäväntäytöissä ja siihen pohjautuvaa opetusportfoliota esimerkiksi haettaessa Opettajien akatemiaan. Vaikka yliopisto- ja opetusportfoliolla on vakiintunut asema yliopistossamme, ei meillä ole tarjota työkalua portfolion tekemiseen. Samoin ongelmana on opetustyön mittaaminen yksipuolisesti kontaktiopetustyön määrällä.

Lähdimme DOO-projektissa hakemaan ratkaisua näihin ongelmiin Opetukseni-sivun yhteyteen kehitettävällä yliopistoportfoliotyökalulla. Valistunut arvauksemme oli, että akateemisella henkilökunnalla olisi tarve TUHAT-tutkimustietojärjestelmää täydentävällä työkalulla, joka mahdollistaisi akateemisen kompetenssin kuvaamisen monipuolisesti ja tuotoksen julkaisemisen joko verkossa tai tallentamisen pdf-tiedostoksi tehtävänhaun liitteksi.

Järjestimme huhtikuun lopulla työpajan yliopistoportfoliotyökalusta. Mukaan ehti kolme pedagogista yliopistonlehtoria ja kolme hallinnon edustajaa työkaluinaan paperia, teippiä ja kyniä. Vajaassa kahdessa tunnissa synnytimme valkoisesta paperiarkista yhteisen näkemyksemme siitä, millaisella työkalulla voisimme tukea opetusportfolion kokoamista. Rajasimme tietoisesti mielenkiintomme nimenomaan opetusansioiden kuvaamiseen mutta totesimme, että työkalun pitää mahdollistaa myös laajemman yliopistoportfolion tekeminen.

yliopistoportfolio

Työpajassa leikkaamalla ja liimaamalla tekemämme opetusportfolion konseptikuvan veimme käyttöliittymäsuunnittelijamme pöydälle ja kerroimme lyhyesti toiveemme. Haluamme, että työkalulla voi tehdä joko opetusportfolion tai laajemman yliopistoportfolion ja valmiin tuotoksen voi julkaista avoimeen verkkoon tai tietyille vastaanottajille ja siitä voi tehdä pdf-tiedoston tai paperitulosteen. Portfolioon on saatava mahdollisimman paljon tietoa muista järjestelmistä: esimerkiksi julkaisut ja projektit TUHAT-tutkimustietokannasta, opetushistorian Oodi-opintohallintojärjestelmästä ja yhteystiedot yliopiston puhelinluettelosta. Lisäksi nämä muista järjestelmistä haetut tiedot ja muut, käyttäjän itsensä kirjoittamat tiedot, on tallennettavissa Säiliöön (perusportfolio), josta  käyttäjä voi poimia ne varsinaiseen portfolioonsa (näyteportfolio). Erikoistoiveena vielä esitimme, että vaikka portfolion tuloste toki on lineaarinen pötkö, olisi sen kokonaisuus ruudulla hahmotettavissa helpommin kerralla.

Yliopistoportfolion seuraava konseptikuva näyttää jo aivan erilaiselta:

Screen Shot 2016-05-11 at 12.34.41

Jatkamme touko-kesäkuussa yliopistoportfoliotyökalun rakentamista uuden konseptikuvan perusteella. Kuten ketterään työskentelytapaamme kuuluu, tulemme pyytämään matkan varrella käyttäjiltä kommentteja ja suuntaamaan työtämme saadun palautteen perusteella. Jos olet kiinnostunut osallistumaan yliopistoportfolion ideointiin, ota yhteyttä doo-projekti(at)helsinki.fi.

One thought on “Yliopistoportfoliota rakentamassa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *