Kokeile yliopistoportfolion ensimmäistä versiota

Yliopistoportfolio on parhaimmillaan yliopistolaisen oman toiminnan kehittämisen väline, johon voi jatkuvasti koota näytteitä ja aineistoa omasta osaamisesta sekä pohtia oman osaamisen kehittymistä. Tästä täydentyvästä perusportfoliosta voi poimia jokaiseen tarpeeseen sopivan näyteportfolion. Lähdimme rakentamaan yliopistoportfoliotyökalua tukeaksemme jatkuvaa oman osaamisen ja kehittymisen kuvaamista. Ajatuksenamme oli, että yliopiston tarjoama palvelu helpottaisi perusportfolion ylläpitämistä ja että ajan tasalla oleva perusportfolio puolestaan helpottaisi yliopistoportfolion kokoamista esimerkiksi tehtävän täyttöä varten.

Yliopistoportfolion ensimmäinen versio julkaistiin lokakuun päätteeksi ja se on nyt kaikkien Opetukseni-sivun käyttäjien käytettävissä. Yliopistoportfolion linkin löydät valikosta, joka aukeaa profiilikuvaa klikkaamalla.

profiilivalikko

Lue loppuun

Yliopistoportfoliota rakentamassa

”Akateemista kompetenssia arvioitaessa voidaan käyttää yliopistoportfoliota. Portfoliossa tekijä esittää dokumentoidusti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja tarkastelee akateemisen työn osa-alueita (tutkimus, opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja hallinto) kokonaisuutena. Tavoitteena on kirjata ja tuoda esiin dokumentoidusti akateemisen työntekijän osaaminen, vahvuudet ja näkemys omasta kehityksestään.” (Helsingin yliopisto, Yliopistoportfolio)

Helsingin yliopisto ohjeistaa akateemista henkilökuntaa dokumentoimaan osaamisensa yliopistoportfolioon ja yliopistoportfoliota käytetään tehtäväntäytöissä ja siihen pohjautuvaa opetusportfoliota esimerkiksi haettaessa Opettajien akatemiaan. Vaikka yliopisto- ja opetusportfoliolla on vakiintunut asema yliopistossamme, ei meillä ole tarjota työkalua portfolion tekemiseen. Samoin ongelmana on opetustyön mittaaminen yksipuolisesti kontaktiopetustyön määrällä.

Lue loppuun