Microsoft Teams opetusharjoittelun tukena

Kirjoitttanut Perttu Ervelius, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Hankerahoituksen kohteena on Teams-ympäristön hyödyntäminen opetusharjoittelun toimintaympäristönä ja Teamsin työkalujen (mm. OneNote) kehittäminen opetusharjoittelun materiaalien tuottamisen, jakamisen ja muokkaamisen tueksi. Pilotoimme työkaluja ja laadimme ohjeita Teamsin käyttöön ja toteutamme kohdennetun koulutuksen opettajille.

Microsoft Teams on Office 365:n keskustelupohjainen työtila, joka ottaa mukaan kaikki ryhmän jäsenet sitoutuneeseen ja tehokkaaseen työskentelyyn tarjoamalla perinteisistä oppimisalustoista tutut työkalut ja lisäämällä niihin tehokkaasta tiimityöskentelystä tuttuja työkaluja kuten Skype. Teamsiin on integroitu Office-sovellukset, kuten Outlook-kalenteri, Word ja OneNote.

Ohjatussa opetusharjoittelussa Teamsin on tarkoitus toimia yhteistyön mahdollistavana toimintaympäristönä, jossa ohjaavat opettajat, didaktikot ja opiskelijat työskentelevät yhdessä ja jossa työskentely on vuorovaikutteista ja opiskelijat osallistavaa. Teamsin sisällä hoidetaan opetusharjoitteluun liittyvä tiedotus ja viestintä ja sen mobiilisovellus mahdollistaa myös nykyaikaisen pikaviestintäkulttuurin käyttämisen.

Opiskelija käyttää Teamsia kokonaisvaltaisesti oppimisympäristönä, niin itselleen kuin oppilaille, tuottaen ja palauttaen siellä suunnitelmat, kehittäen suunnitelmiaan opettajan kanssa, keräten ja tuottaen oppimateriaalia ja käyttäen Teamsia oppitunnilla opetuksen tukena.

Hankkeessa toteutetut ja kehitetyt ohjeet ja käytänteet ovat helposti sovellettavissa ja käytettävissä myös muussa opinto-ohjelmaan liittyvässä opetuksessa luoden sisältöjen tuottamisesta, jakamisesta ja muokkaamisesta opiskelijat osallistavan prosessin, joka samalla keventää ja parantaa opiskelijan ja opettajan välistä yhteistyötä oppimisprosessin aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *