dLearnilla ITK 2020-konferenssissa toimintasessio yhteistyötaitojen tukemisesta

dLearn.Helsinki on jälleen mukana Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa- konferenssissa Aulangolla Hämeenlinnassa huhtikuussa. dLearn-tiimi järjestää konferenssissa toimintasession otsikkolla Taitavaa tiimiä rakentamassa: miten tukea yhteistyötaitojen oppimista arjen työskentelyssä.

Toimintasessiossa osanottajat tekevät ryhmätyötä ja käyttävät itse dLearn-kyselytyökalua ryhmän toiminnan arvioimisessa, minkä jälkeen ideoidaan yhdessä työkalun käyttömahdollisuuksia opetuksessa ja työyhteisöissä.

Konferenssin ajankohta on 1.-3.4.2020. Kyseessä on juhlakonferenssi: ensimmäinen ITK järjestettiin 30 vuotta sitten. dLearn-työpaja järjestetään torstaina 2.4.2020 klo 12:45-14:00. Toimintasession tarkempi kuvaus löytyy konfernssin verkkosivuilta.

 

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

dLearn.Helsinki-hanke esillä uudessa Helsinki Alumni -lehdessä

Keväällä 2019 ilmestyi kautta aikain ensimmäinen Helsingin yliopiston Helsinki Alumni -lehti.

Lehdessä oli juttu, jossa haastateltiin kahta edellisen syksyn viimeiseen alumneille tarkoitettuun Think & Lead -tilaisuuteen osallistunutta yliopiston alumnia. Toinen haastatelluista oli dLearn.Helsinki-hankkeemme kaupallistamisen asiantuntija Sari-Anna Pulkkinen. Jutun sähköinen versio löytyy täältä.

Olemme mukana ITK2019-konferenssissa posteriesityksellä

Perinteikäs Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi järjestetään jälleen Aulangolla 20.-22. maaliskuuta 2019.

dLearn.Helsinki-hanke on siellä mukana posteriesityksellä, jossa esitellään hankkeessa kehitettävän globaalien kompetenssien oppimista ja opettamista tukevan palvelun idea, ensimmäisiä taitomittareita sekä kokemuksia pilottikokeiluista. Yleisöllä on myös mahdollisuus kokeilla kyselyn vastaamista.

Posteriesityksen otsikko on “Työkaluja ja menetelmiä globaalien kompetenssien oppimisen tukemiseen”. Esityksen kuvaus on ITK2019-konferenssin verkkosivuilla, jossa myös koko posteri on nähtävillä konferenssiin mennessä.

 

Tulevaisuuden taidoista Smart as HEL -tapahtumapäivässä 13.11.2018

dLearn.Helsinki-tiimi on mukana HY:n Tiedekulman Smart as HEL -tapahtumiin kuuluvassa päivässä 13.11.2018.

Iltapäivällä on ensin Värkkää ja törkkää -työpajoja koululaisille klo 13-17. Siellä on yhtenä työpajana myös meidän dLearn-työpajamme aiheena haastavien ongelmien ratkaiseminen ja globaalien kompetenssien oppiminen. Työpaja toteutetaan yhdessä tiedekasvatuksen asiantuntija Tapio Rasan ja ilmastotutkija Kukka-Maaria Erkkilän kanssa.

Illalla klo 17 alkaa Play to Learn -tilaisuus, jossa Helsingin yliopiston oppimistutkijat keskustelevat kaksituhattaluvun taitojen oppimisesta ja opettamisesta. Paneelissa ovat mukana myös Auli Toom ja Katariina Salmela-Aro dLearn.Helsinki-tiimistä.

 

 

Dlearn.Helsinki sai rahoituksen Business Finlandilta

Nyt kehitystyö pääsee hyvään vauhtiin: saimme rahoituksen Business Finlandilta globaalien kompetenssien oppimista tukevan ratkaisun kehittämiseen. Hanke kestää puolitoista vuotta syksystä 2018 alkaen. Toimintakonteksteina ovat sekä koulut ja oppilaitokset että yritykset ja työelämän organisaatiot.

Uutisoimme täällä blogissa jatkossakin hankkeen etenemisestä ja yhteistyömahdollisuuksista. Hankkeen vetäjänä toimii edelleen professori Auli Toom, mukana myös Katariina Salmela-Aro, Mari Tervaniemi, Veera Kallunki, Tomi Männistö ja Minna Lakkala Helsingin yliopistosta sekä Veli-Matti Harjula Merilahden peruskoulusta.

Lisätietoa BF:n TUTLI-rahoituksesta.

Kirjoitus tiimistämme Opettaja-lehdessä 3/2018

Opettaja-lehden numerossa 3/2018 (9.2.2018) on kirjoitus Dlearn.Helsinki-tiimistämme ja kehitteillä olevasta digipohjaisesta ratkaisustamme globaalien kompetenssien opettamiseen.

Juttu on lehden Tutkittu juttu -palstalla otsikolla “Tukea heikkoihin kohtiin”. Se pohjautuu Auli Toomin haastatteluun. Jutun ingressi on seuraava:

Dlearn Helsinki -tiimi kehittää digitaalista opetuksen apuvälinettä asioihin, joissa suomalainen peruskoulu ei ole vahvimmillaan.”

Tekstin on kirjoittanut Antti Vanas, kuvat kävi ottamassa Veikko Somerpuro

Juttu on luettavissa Opettaja-lehden digitaalisessa versiossa sivulla 7.

Global Impact Camp Brysselissä

Dlearn.Helsinki-tiimimme osallistui muiden Helsinki Challenge -finalistien kanssa Global Impact Campiin, joka järjestettiin Brysselissä 25.-27.9.2017. Päivien aikana oli useita tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin osallistui eri alojen asiantuntijoita ja vaikuttajia sekä Suomesta että muualta Euroopasta.

Kuvassa Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tilaisuuden avajaisissa.

Auli pitchasi omaa ehdotustamme useaan kertaan päivien aikana eri yleisöille, muun muassa Brysselissä asuville Helsingin yliopiston alumneille.

Hyödyllisintä ratkaisumme kehittämisen kannalta oli saada palautetta ja ehdotuksia useilta eri alojen mentoreilta, kuten Aura Salla, Markku Markkula, Nora van der Linden, James Paskins, Aarathi Prasad, Lennart Stoy, Sven Dammann, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sonia Ortega, Dimitris Kokkalis ja Elke Boers. Näiden keskustelujen ansiosta aloimme entistä enemmän ajatella ratkaisumme mahdollisuuksia ja vaikutuksia globaalisti – kun kerran globaaleista kompetensseista on kysymys :-).

Kuvassa mentorimme Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala ja Sonia Ortega keskittyvät ratkaisumme esittelyyn.

 

 

 

Ehdimme toki viettää iltaisin myös vähän vapaa-aikaa, kävimme muun muassa syömässä paikallista herkkua, simpukoita.

 

 

 

Lisää Global Impact Campista Helsinki Challenge -blogin uutisissa: Speakers and mentors, Visiting Bryssel to get networked, and Co-operatin within and beyond science.

Ideamme sai näkyvyyttä myös kesällä

Dlearn.Helsinki-tiimi oli myös kesällä näyttävästi esillä mediassa ja foorumeissa.

Ensin tietysti juhlistimme pääsyä Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaaliin. Kuvassa vasemmalta Minna Lakkala, Katariina Salmela-Aro, Mari Tervaniemi, Tomi Männistö, Auli Toom, Veera Kallunki ja Veli-Matti Harjula.

Tiimimme ratkaisua opetuksen kehittämiseksi ja nuorten globaalien kompetenssien edistämiseksi esiteltiin myös SuomiAreenalla Porissa heinäkuussa. Minna Lakkalan pitämä esitys “Nuoret globaaleja kompetensseja oppimassa” oli osa Tekesin organisoimaa “Reboot Finland – tulevaisuuden parempi elämä” -sessiota. Session voi katsoa kokonaisuudessaan nauhoitettuna MTV Katsomosta. Dlearn.Helsinki-esitys alkaa noin 28 minuutin kohdalta.

Esitys sai paljon mainintoja mm. Twitterissä, tässä poimintoja:

https://twitter.com/KaisaLSmith/status/884678533846642688

Lisäksi Dlearn.Helsinki-tiimimme sai kansainvälistä näkyvyyttä, kun eurooppalainen luonnontieteiden opetuksen Scientix-verkosto uutisoi finaalipaikastamme verkkouutisissaan ja Twitter-tilillään. Scientixiä koordinoi European Schoolnet, Brysselissä toimiva 30 opetusministeriön yhteenliittymä. Tätä kautta tiimimme idea pääsi laajaan levitykseen tuhansille opettajille.

 

 

 

Ideatyöpaja globaalien kompetenssien tukemisen keinoista

Dlearn.Helsinki-tiimimme järjesti 27. helmikuuta 2017 työpajan, jossa ideoitiin  uusia pedagogisia keinoja siihen, miten kouluissa voitaisiin tukea laaja-alaista osaamista ja globaalien kompetenssien oppimista. Työpajaan kutsuttiin Helsingin koulujen opettajia, Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Esittelimme aluksi lyhyesti tiimimme haasteen (globaalien kompetenssien oppimisen tukeminen). Sen jälkeen pyysimme osanottajia kirjoittamaan virtuaaliseinälle (TodaysMeet) omia ajatuksiaan siitä, miten laaja-alaista osaamista ja globaaleja kompetensseja voisi tukea kouluissa ja minkälaiset keinot ja välineet siinä olisivat avuksi. Tässä lista osanottajien tuottamista ideoita ja kysymyksistä:

 • Tämä on “helppo” vastaus, mutta alkuun pääsee suunnittelemalla ja toteuttamalla monialaisia oppimiskokonaisuuksia
 • Pakko laittaa: Tutkiva oppiminen 😊
 • Pienryhmätyöskentelyä, jossa (vanhemmat) oppilaat opettavat (nuorempia) oppilaita. Osallistaminen, sosiaaliset taidot, opettamalla oppii…
 • Koululaiset voisi itse ideoida millä työskentelytavoilla oppivat uuden asian: yksin, ryhmässä, kirjoista, netistä, haastattelemalla.
 • Kokeilukulttuurin kehittäminen; virheistä oppii.
 • Palautteenanto. Peleissä “virheistä oppii” periaate toimii, osittain ehkä sillä jatkuvasti saa palautetta ja pystyy seuraamaan kehitystään.
 • On nähtävä laaja-alaiset taidot osana jokapäiväistä työtä. Ei sisältöjä varten vaan sisältöjen avulla.
 •  Ops-perusteissa ei ole “ilmiöoppimista” – eri oppiaineiden eli tiedonalojen kautta olisi avatt tietämistä, tiedonhankintaa & yhteensovittamista.
 • On puhuttava tavoitteista, miten ne nähdään tässä kokonaisuudessa.
 • Teoreettista selkeyttä, mikä on laaja-al.op & glob.komp suhde toisiinsa? (miten määritellään glob.komp.
 • Tarvitaan rakentellisia muutoksia arjen työhön, silloin kollegoiden yhteistyö edistyy. Sovitusti, jaksot tai hajautettu järjestely.
 • Aikaa ja tilaa toteuttaa opetusta yhdessä toisen opettajan kanssa.
 • Tarpeeksi aikaa ja tukea opettajille suunnitella oppimiskokonaisuuksia jotka tukevat laaja-alaista osaamista
 • Mikä on toimiva täydennyskoulutuksen muoto?
 • Opettajille pitkäkestoista ja käytännönläheistä täydennyskoulutusta.

Esittelimme tämän jälkeen tiimimme alustavan idean: 1) digitaalinen sovellus, jolla oppilaat arvioivat toimintaansa autenssissa oppimistilanteissa, 2 ) digitaalinen kompetenssiseinä, joka kokoaa yksittäiset vastaukset yhteiseen tarkasteluun ja 3) yhteistyössä opettajien kanssa kehitettävät pedagogiset mallit taitojen kehittämiseen ja arviontiin työkalujen avulla.

Lopuksi osanottajat kehittivät ryhmissä valitsemastaan ideasta konkreettisia ratkaisuehdotuksia globaalien kompetenssien tukemiseen. Ratkaisuehdotukset koottiin Padlet-seinälle.

Saimme työpajan ideoista, ehdotuksita ja keskusteluista paljon uusia näkökulmia Dlearn.Helsinki-ratkaisumme kehittämiseen. Kiitos osallistujille!