Pedaforum-päivät/conference in Kumpula 5.-6.6.2019

[FI] Vuoden 2019 Pedaforum-päivät järjestetään Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella 5.-6.6.2019. Päivien teemana on

Oppimisen tila – Quo vadis universitas? 

– Millaisen oppimismaiseman luomme itseemme ja ulospäin?
– Minkälaisilla yhteisöllisillä ratkaisuilla edistämme oppimista?
– Millaisia oppimisen ja opetuksen erityispiirteitä liittyy oman tieteenalasi oppimiseen?
– Mitä ja miten voisimme oppia toisten tieteenalojen pedagogisista käytännöistä?
– Miten houkuttelemme parhaat opiskelijat korkeakouluihimme,
kun avoimena on koko oppimisen maailma?
– Mikä on korkeakoulutuksen rooli ja merkitys totuudenjälkeisessä ajassa? 

Lisätietoja:

https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/pedaforum-2019
pedaforum2019@helsinki.fi

[EN]

Pedaforum Conference will be held on Kumpula Campus in Helsinki 5-6 June, 2019! The theme of the event is

Current trends in learning – Quo vadis universitas?

– What kind of learning space do we create for ourselves and for others?
– Which collaborative practices promote learning?
– What special features of teaching does your discipline employ?
– What and how can we learn from the pedagogical practices of other disciplines?
– How can we attract the best students to our institutions of higher education when they have the whole world of learning at their fingertips?
– What is the role and significance of higher education in the post-truth era?

More information:

https://www.helsinki.fi/en/conferences/pedaforum-2019
pedaforum2019@helsinki.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *