Tieteellinen laskenta I -kurssi uudistuu

Kurssi ”Tieteellinen laskenta I” on pakollinen kurssi kaikille ensimmäisen vuoden fysiikan pääaineopiskelijoille. Kurssia kehitetään aktiivisesti.Kurssin sisältöihin sekä opetusmenetelmiin on tehty kehitystyötä erityisesti ohjelmoinnin harjoitustehtävien osalta kaksi vuotta sitten osana Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Digiloikka-hanketta. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella ohjelmoinnin harjoitustehtäviä on kuitenkin ollut edelleen tarvetta kehittää. Niinpä eritoten niiden määrää on nyt lisätty lukuvuoden 2019–2020 kurssille. Näin pystytään tukemaan paremmin luennoilla käsiteltyjen asioiden sisäistämistä. Kaikki harjoitustehtävät palautetaan automaattisen tarkistuksen mahdollistavan TestMyCode (TMC) -ympäristöä, jossa opiskelijat saavat myös palautetta tehtävien ratkaisuistaan.

Tänä lukuvuonna kurssilta on myös karsittu sillä aiemmin opetettuja aihepiirejä: LaTeX-ohjelman perusteet opiskellaan Matematiikan laitoksen järjestämänä verkkokurssina, ja tietokantojen sekä Emacs-editorin käyttö jää kurssilta pois. Siten on enemmän aikaa paneutua varsinaiseen ohjelmoinnin perusteiden opettamiseen ja luennoilla opittujen käsitteiden ja menetelmien harjoitteluun ohjelmointitehtävien avulla. Kurssilla käytetään Python-kieltä, josta on viime vuosina tullut jatkuvasti suositumpi työkalu tieteellisessä datankäsittelyssä ja laskennassa. Kunkin luennon aiheesta on perustehtäviä (joissa harjoitellaan ohjelmoinnin logiikan ymmärtämistä ja Python-kielen käyttöä) sekä tehtäviä, joissa sovelletaan näitä tietoja jonkin monimutkaisemman ongelman ratkaisemiseen. Eräs tällainen soveltava tehtävä on pienimmän neliösumman sovituksen ohjelmoiminen itse, ja sen soveltaminen annettuun dataan. Filosofiana uudistetulla kurssilla on, että ”ohjelmoimaan oppii ohjelmoimalla” eli harjoitustehtäviä on selvästi aikaisempaa enemmän.

 

Subscribe to email updates from this blog
Follow us on Twitter: @edu_kumpula

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *