Juha Oikkosen juhlaseminaari 25.-26.10.

Briefly in English: see Professor Juha Oikkonen’s Honorary Conference Gathered Mathematics Educators

Lokakuun viimeisen viikon lopulla matematiikan opetuksen tutkimusryhmä järjesti professori Juha Oikkosen elämäntyön kunniaksi juhlaseminaarin. Juha on toiminut pitkään matematiikan ja tilastotieteen osastolla aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä sekä korkeakouluopetuksen uudistajana. Hänellä on ollut merkittävä rooli myös Ylioppilastutkintolautakunnassa.

Seminaarissa kuultiin kolme tieteellistä esitelmää sekä lukuisia juhlatervehdyksiä, jotka toivat esiin Juhan työn eri puolia. Lisäksi järjestettiin kaksi vuorovaikutteista työpajaa. Ulkomaisena vieraana seminaariin oli kutsuttu matematiikan korkeakouluopetuksen professori Elena Nardi East Anglian yliopistosta.

Johanna avaa juhlaseminaarin, taustalla seminaarin ohjelma

Johanna Rämö juonsi seminaarin ensimmäisen päivän

Seminaarin avasivat perjantaina 25.10. juhlavasti opetuksesta vastaava vararehtori Sari Lindblom ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Kai Nordlund. Heidän jälkeensä kuultiin videolta emeritusprofessori Jouko Väänäsen juhlatervehdys. Jouko ja Juha olivat opiskelutovereita, ja Jouko puhui noista ajoista kauniisti ja innostavasti. Joukon puheen jälkeen kutsuvieras Elena Nardi piti esitelmän matemaatikkojen ja matematiikan opetuksen tutkijoiden yhteistyön tärkeydestä ja mahdollisuuksista.

Elena Nardin keynote-luento

Elena Nardi piti ensimmäisen keynote-luennon

Perjantai-iltana illallistettiin kuunari Kathrinalla. Illalliselle oli etukäteen toivottu juhlapuheita matematiikan didaktiikan professorilta Markku Hannulalta ja LUMA Suomi -tiedekasvatuskeskuksen johtajalta Maija Akselalta. Lisäksi kuultiin ex tempore -puheita muun muassa dosentti Matti Lehtiseltä ja matematiikan ja tilastotieteen ostaston johtajalta Tuomas Hytöseltä. Matematiikan opetuksen tutkimusryhmä esitti matemaattisen näytelmän, joka perustui Juhan kertomaan tarinaan koirasta, joka ratkoo matemaattisia ongelmia kiertäessään hihnaansa puiden ympärille.

Illallinen Kuunari Kathrinalla, etualalla Maija Aksela, taustalla Juha

Maija Aksela puhui Kuunari Kathrinalla

Lauantaina päivän avasivat Terhi Hautalan ja Olli Martion juhlatervehdykset. Terhi on pitkään toiminut matematiikan ja tilastotieteen osaston opintoasiainsuunnittelijana ja ollut Juhan oikea käsi. Olli puolestaan oli osaston johtaja Juhan aloittaessa opetuksen kehittämisen osastolla. Kaikki perjantain ja lauantain juhlapuhujat korostivat Juhan merkitystä erityisesti opetuksen uudistajana ja opetusmyönteisen ja opetusta kehittävän yhteisön luojana.

Osallistujat pohtivat Summamutikan pilvenpiirtäjäongelmaa

Summamutikka esittäytyi lukuisten työpajojen muodossa

Lauantain ensimmäinen työpaja esitteli tiedeluokka Summamutikan tiedekasvatustoimintaa. Summamutikan koordinaattorit eri vuosilta vetivät oman aikansa matematiikkakerhoissa suosituimpia aktiviteetteja, joissa matkustettiin junalla ympäri Eurooppaa, pääteltiin pilvenpiirtäjien sijainteja, rakennettiin mahdollisimman tilava astia ja taputettiin säännöllisiä rytmejä.

Pia Vikberg puhuu lukio-opetuksesta vuonna 2019

Pia Vikberg piti ensimmäisen lauantain keynote-luennoista

Lauantain tieteellisistä esitelmistä vastasivat Mäkelänrinteen lukion matematiikan opettaja Pia Vikberg sekä vastavalmistunut matematiikan korkeakouluopetuksen tohtori Jani Hannula. Pia puhui myönteisesti ja mielenkiintoisesti lukiomatematiikan nykytilasta nostaen esiin erityisesti lyhyen matematiikan tärkeän mutta usein unohdetun aseman sekä digitaalisuuden mukanaan tuomat hyödyt esimerkiksi matematiikan perustelujen tason nostajana. Jani puolestaan esitteli väitöskirjassaan käyttämäänsä horizon content knowledge -käsitettä ja sen merkitystä opettajan työssä ja sitä kautta myös opettajankoulutuksessa.

Mukaansatempaavan päivän ohjelman päätti Elena Nardin CAPTeaM-työpaja. Työpajassa asetuttiin aisti- tai liikuntarajoitteisen matematiikan oppijan asemaan; eräässä tehtävässä parin toinen jäsen työskenteli silmät suljettuina ja toinen ei saanut puhua, ja tällä tavoin heidän oli ratkaistava matemaattinen ongelma. Kokemus oli silmiä avaava ja teki konkreettisesti selväksi, miten erilaiset rajoitteina pidetyt ominaisuudet saattavatkin tuoda matematiikasta esiin syvällisiä puolia, jotka valtaosalta jäävät huomaamatta.

Juhlaseminaari oli kokonaisuudessaan mieleenpainuva ja erittäin lämminhenkinen. Se sisälsi sopivassa suhteessa menneiden muistelua ja Juhan työn eri puolien esittelyä, mutta myös katseita tulevaisuuteen. Seminaarissa olivat selvästi läsnä matematiikan opetuksen nykytila ja uudet ajatukset, joista monet ovat Juhan perintöä meille.

Osallistujat seisovat raideverkkoa esittävällä alustalla ja pohtivat miten pääsevät asemalta toiselle

Seminaarin järjestäjät ovat kiitollisia matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle ja Opettajien Akatemialle taloudellisesta tuesta sekä matematiikan opiskelijaryhmä Matrixille kahvituksen järjestämisestä.

 

Subscribe to email updates from this blog
Follow us on Twitter: @edu_kumpula