Ryhmä 5: Pohdintaa kurssin aluksi

Olemme vasta liittyneet kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, joten tietomme siitä, mitä kasvatustiede sisältää, on vielä puutteellista. Meillä on kuitenkin joitakin ennakko-oletuksia. Pohdimme yhdessä, että yleisesti kasvatustiede ottaa huomioon monia eri näkökulmia ja tieteen eri tasoja.  

Kasvatustieteellinen tutkimus voi tarkastella asioita myös lähitieteiden näkökulmista ja ottaa huomioon eri aihealueita, kuten esimerkiksi oppimisen ja opettamisen. Hyvässä tieteellisessä tutkimuksessa on hyvä rajata näkökulma, jotta tutkimustulos voidaan esittää selkeästi. Tutkimuksessa määritellään tutkimuskysymys ja se, miksi aihetta tutkitaan. Tulokset on esitetty ymmärrettävällä tavalla ja niiden yhteyksiä käytäntöön on avattu. Hyvässä tieteellisessä tutkimuksessa valitaan tutkimuskysymystä tukevat tutkimusmenetelmät ja ne esitetään selkeästi. Tulosten tulkitsemisessa on tärkeää huomioida nämä tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

Study, School Learn, Education, Studying, Book

Kasvatustieteellistä tutkimusta tarvitaan päivittämään aikaisempaa tietoa. Sen avulla voidaan kehittää opetusta ja kasvatusta parempaan suuntaan ja ajankohtaisemmaksi. Epäkohtiin voidaan puuttua tutkimuksissa havaituilla tuloksilla. Tämän hetkisten ja tulevaisuutta koskevien haasteiden tutkiminen on tärkeää, jotta mahdollisiin ongelmiin päästään puuttumaan ajoissa. Esimerkiksi digitaalisten välineiden vaikutus oppimiseen, yhteiskunnan eriarvoistuminen, väestörakenteen muutos ja ilmastonmuutoksen aiheuttama muuttoliikenne ja ympäristökriisit voivat kaikki vaikuttaa tulevaisuuden koulumaailmaan. Niitä koskeva alustava tutkimus voi vähentää tai jopa ehkäistä kriisien syntymistä.  

Pohdimme yhdessä myös sitä, millaista kasvatustieteen tutkijan työ on. Tulimme tulokseen, että kasvatustieteen tutkijan työ on hyvin monipuolista. Se vaatii laajan tietopohjan ja paljon aiheisiin perehtymistä ja selvittämistä. Työ on soveltavaa ja ennalta-arvaamatonta. Se on myös vastuullista ja siinä tulee pohtia paljon eettisyyskysymyksiä, sillä tutkimus tutkii usein lapsia ja heidän kehittymistään. 

Keskustelussa tuli esiin paljon meitä kiinnostavia tutkimuksen aiheita. Niitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, maahanmuuttajat koululuokissa, käyttäytymishäiriöt ja niiden syyt sekä hoitaminen. Myös uusia opetustapoja koskeva tutkimus kiinnostaa meitä.  

työskentely henkilö ihmiset tapaaminen opiskelija- keskustelu koulutus valkoihoinen miehet sisällä design naiset puhuminen puhua oppiminen johto keskustelu työntekijät seminaari yrittäjä autetaan selitetään liikenainen johtaja konsultointi neuvottelu konsultoida

Osasimme odottaa oman vastuun kantamista yliopisto-opinnoista, mutta sen laajuus osaa yllättää joka päivä, mitä pidemmälle etenemme. Opinnoilta odotimmekin ryhmätyöskentelyä sisältävää opetusta, mutta emme ajatelleet, että pääsemme näin nopeasti lukemaan oikeita tutkimuksia ja haastamaan itsemme niitä tulkitessa. Se on meidän mielestä todella hienoa olla lähikontaktissa oman alan tutkijoiden kanssa jo näin alusta asti 

 Perinteisen yliopisto-opiskelun voidaan ajatella sisältävän yleensä (ainakin mielikuvissa) paljon luentomuotoista opetusta ja itseopiskelua esimerkiksi tenttikirjoista ja tieteellisistä artikkeleista, ja siihen verrattuna tämä kurssi on hyvin erilainen. Me opiskelijat joudumme rakentamaan kurssin sisältöä hyvin paljon itse, sillä tehtävänannot ovat avoimia ja osallistavia ja rakentuvat hyvin pitkälti myös meidän oman mielenkiinnon mukaan. Se tarkoittaa myös sitä, että joudumme toimimaan epämukavuusalueella, sillä varsinaisia oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Tämä on kuitenkin myös positiivinen haaste, sillä useimmiten ajattelun kehitystä ja oppimista tapahtuu juurikin epämukavuusalueella, kun joutuu haastamaan itseään ja ajatteluaan.  

Koska kurssi toteutetaan tässä vaiheessa opintoja, joudumme heti alkuun suurien haasteiden äärelle, “suoraan syvään päätyyn”. Näemme kuitenkin, että parhaimmillaan kurssin tavoitteet liittyen ryhmässä toimimiseen, oma-aloitteisuuteen, ongelmanratkaisuun, argumentointiin ja kriittisyyteen sekä tiedeyhteisön osana toimimiseen liittyen antavat meille valtavasti eväitä tulevia opiskeluvuosia ajatellen. Kun jo nyt pääsemme toimimaan näin tiiviisti nimikkotutkijoidemme, sekä tietysti ryhmämme kanssa aktiivisina, tietoa rakentavina opiskelijoina, saamme ajatusmallin siitä, että näin yliopistossa kuuluukin toimia; ajatella (myös kriittisesti!), keskustella rakentavasti, pyrkiä ratkaisemaan ongelmia, etsiä itseä kiinnostavaa tietoa sekä haastaa niin omaa kuin myös toistenkin ajattelua.  

tiiminrakennukseen ryhmätyö tekniikka yhteishenki yhtenäisyys langaton johdot nainen puinen pöytä käsi tuotesuunnittelu viestintä tuote brändi

Jere Sivonen, Samuel Kontoniemi, Katri Veinola, Amanda Rantanen, Milena Niemivirta, Oona Kettunen, Amanda Vauramo, Sini Rautiainen, Ella Sauders, Mariam Guled

Kuvien lähteet (katsottu 13.9.2019):

https://pixabay.com/photos/study-school-learn-education-1968077/

https://pxhere.com/fi/photo/910324

https://pxhere.com/fi/photo/1432563

 

12 vastausta artikkeliin “Ryhmä 5: Pohdintaa kurssin aluksi”

 1. Tykkäsin teidän ytimekkäästä kasvatustieteen tutkijan työn avaamisesta. Muutenkin kirjoitustanne oli mukava lukea: sopivasti asiaa ja kuviakin. Meidän ryhmässä heräsi samankaltaisia ajatuksia kurssin kulusta ja sanonta ”suoraan syvään päätyyn” kuvaa mun ajatuksia aika hyvin. Olette ihan oikeassa siitä, että vaikka kurssi on erilainen, opettaa se kuitenkin meille todella paljon!

  Juulia/Ryhmä11

 2. Avasitte ytimekkäästi ja konkreettisesti hyvän kasvatustieteellisen tutkimuksen käsitettä. Oli kiva, kun olitte nimenneet kiinnostusta herättäviä aiheita ja ongelmia kasvatustieteen maailmasta, joita olisi mielenkiintoista lähteä tutkimaan.
  Haastavuudesta ja epämukavuusalueista huolimatta saitte tuotua motivoivasti läpi ajatuksen siitä rikkaudesta mitä tälläinen opiskelutapa varmasti meille antaa!

  Eerika / Ryhmä 11

 3. Hyvää pohdintaa esim. kasvatustieteellisen tutkimuksen vaikutuksesta ja merkityksestä! Pystyin myös samaistumaan ajatuksiinne siitä miten vastuun laajuus yliopisto-opinnoissa on yllättänyt. Tekstiänne oli mukava lukea ja kuvat olivat kiva lisä!

  Iida/ ryhmä 11

 4. Mielenkiintoisesti ja selkeästi rakennettu teksti! Oli hienoa kun otitte esille kasvatuksen ja kasvatustieteiden vahvan sitoutumisen nykyhetkeen ja yhteiskuntaan. Tämä tekee siitä melko nopeasti muuttuvan tieteenalan. Kuvat tottakai erittäin hyvä lisä!

  Anni Suhonen / ryhmä 14

 5. Mielekkäästi rakennettu, inspiroiva teksti! Tuotte hyviä näkökulmia esille siinä, mitä voisi tai pitäisi tutkia; olette selvästi pohtineet asioita kunnolla, kun olette listanneet monia eri esimerkkejä teitä kiinnostavista tutkimusaiheista. Teillä on ihailtava ja samaistuttava asenne kurssiin – vaikka se saattaa tuntua uusien työtapojen takia haastavalta, voi siihen suhtautua positiivisesti ja ottaa sen vastaan kehittävänä haasteena.

  Jade / Ryhmä 15

 6. Monipuolista pohdintaa sisältävä teksti! Aloitus oli selkeä ja tempaisi heti mukaansa lukemaan lisää. Tykkäsin erityisesti lukea ajatuksianne yliopisto-opiskelusta ja tästä kurssista, sillä niistä pystyi
  löytämään samoja aiheita, mitä myös itse on pohtinut. Teksistä jäi hyvä fiilis!

  Vilma/Ryhmä 15

 7. Mielenkiintoinen teksti, johon oli helppo samaistua. Asiat oli esitetty selkeästi, loogisessa järjestyksessä sekä lukukokemus oli miellyttävä. Inspiroivaa pohdintaa kurssin haastavuudesta, asenteestanne voi ottaa itsekin mallia!

  Jasmin/Ryhmä 15

 8. Teksti oli erittäin innostava ja sitä oli mielenkiintoista lukea. Siihen on myös todella helppo samaistua. Rakenteellisesti ja kielellisesti teksti on helppolukuista. Se myös sisältää paljon pohdintaa ja osoittaa kiinnostuksenne tulevia opintoja kohtaan!
  Anniina/ryhmä 14

 9. Tykkäsin tekstin ytimekkyydestä ja kuvat olivat piristävä lisä. Oli hienoa, että annoitte esimerkkejä ajankohtaisista aiheista, jotka voivat vaikuttaa koulumaailmaan.
  Susanna/ryhmä 14

 10. Teksti pisti ajattelemaan omaa asennoitumista opiskeluun, mikä oli hienoa! Olette selvästi käyneet läpi monia erilaisia aiheita keskustelussanne ja kaikkien ääni tuntui pääsevät kuulolle. Aloitus olisi voinut olla hieman mukaansatempaavampi, mutta upea teksti!

 11. Olitte hyvin tiivistäneet kasvatustieteellisen tutkimuksen perustan. Oli myös mukava kuulla juuri teitä kiinnostavia tutkimuksen aiheita, kuten maahanmuuttajat koulussa ja oppimisvaikeudet, jotka ovatkin paljon olleet mediassa esillä lähiaikoina. Monipuolista pohdintaa!

  Julia/Ryhmä 12

 12. Sopivan pituinen teksti, jossa käsitellään aihetta ihanan monipuolisesti ja useista näkökannoista. Olette selvästi keskustelleet aiheesta kattavasti, ja tekstiä oli mukava lukea.
  Aino / Ryhmä 12

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *