Kevään 2017 koulutukset

Keväällä 2017 Examinarium-koulutuksia järjestetään 6.2., 4.4. ja 6.6. Oppimiskeskus Aleksandrian luokassa 431. (Oma kone mielellään mukaan.)

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, joka tuo opiskelijoille joustavuutta tenttiin ja vapauttaa opettajan erillisten tenttitilaisuuksien järjestämisestä. Opettaja luo järjestelmään tentin, jonka jälkeen opiskelijat voivat varata tenttiajan tenttitilasta itselleen sopivaan aikaan. Yliopistolla on useampia tenttitiloja, joissa on tietokoneet tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta.

Examinarium soveltuu parhaiten tentteihin, joita tentitään pidemmällä aikavälillä (esimerkiksi kirjapaketit), tenttijöiden määrä ei ole suuri (kuten uusinnat tai vanhojen tutkintorakenteiden mukaan opiskelevat), opiskelijoilla on vaikeuksia päästä tenttitilaisuuteen paikalle tai saada kurssikirjoja, tai tentti järjestetään yksittäisille tenttijöille.

Koulutuksessa käydään läpi tenttiprosessi Examinariumissa ja Examinariumin käyttö opettajana sekä harjoitellaan kysymysten luontia ja tenttien tekoa Examinariumiin.

Koulutus on tarkoitettu opetus- tutkimus- ym. henkilökunnalle, joka on kiinnostunut sähköisistä tenteistä. Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen Henkassa tai sähköpostitse opetusteknologiapalvelut (at) helsinki.fi.
Kouluttajina: Opetusteknologiapalvelujen verkkopedagogiikan asiantuntijat ja verkko-opetuksen koordinaattorit.