Mot våren – vågar man anmäla sig till promotionen?

Yleiskuva vuoden 2019 promootion yökulkueesta. Koristeellinen.

Man vill inte göra avkall på promotionsstämningen

För ett år sedan var det knappt någon som skulle ha kunnat förutse hur svårt det blev att förutse coronasituationen under början av året. Nu när det finns bara ett par veckor anmälningstid kvar så har kommittén en tydlig uppfattning om arrangemanget av promotionen.

“Vi fortsätter arrangemanget utgående från ett fullständigt närevenemang”, säger ordförande för kommittén som består av frivilliga, gratist Anna-Liisa Koskinen.

Detta betyder att förberedelserna för promotionens alla olika delevenemang är redan i full gång. Kommittén diskuterar tillsammans med universitetets lägescentraler som bestämmer coronalinjerna hurdana försiktighetsåtgärder kan hjälpa förbättra hälsosäkerheten under tillställningarna. Kommittén vill inte ändå inte göra avkall på en fullständig promotionsupplevelse.

“Att göra promotionen ett partiellt eller helt distansevenemang är inte ett alternativ för kommittén”, tillägger Koskinen.

Under de senaste två åren har många blivit trötta på distansevenemang och de erbjuder inte en likadan gemensam upplevelse som närevenemang. Koskinen påminner om att promotionen är ett unikt sätt att fira den egna examen i praktfulla omständigheter med universitetsgemenskapen.

“Alla utexaminerade är lika viktiga. Vi tycker inte att det är ändamålsenligt för deltagarna att denna gång erbjuda endast en partiell upplevelse utan värdefulla festlokaler och promotionens glädjefulla anda”, säger Koskinen.

Man följer myndigheternas instruktioner vid arrangemanget

Man har gett ett stort antal uppskattningar om hur epidemin kommer att utvecklas under de kommande månaderna. Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdministeriet uppskattar i sin senaste coronaöversikt att omircronvågen redan kanske är förbi i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Erfarenheten under de sista två åren har ändå lärt oss att coronan kan ännu överraska.

“Vid arrangemanget följer vi myndigheternas anvisningar och universitetets lägescentralers beslut. Det är naturligt möjligt att promotionen måste ännu inställas fastän vi på intet vis önskar det”, säger Koskinen.

Ifall promotionen inställs kommer de redan betalda deltagaravgifterna återbetalas av universitetet till deltagarna. Kommittén har ändå mycket vilja och tro.

“Slutligen är promotionsupplevelsen värt allt arbete det tar”, påminner Koskinen till slut.

Anmälningen till vårens promotion är öppen tills den 7 mars kl. 23.59. Läs mer.

Kohti kevättä – uskaltaako promootioon ilmoittautua?

Yleiskuva vuoden 2019 promootion yökulkueesta. Koristeellinen.

Promootion hengestä ei haluta tinkiä

Vuosi sitten tuskin moni olisi osannut ennustaa, kuinka vaikeasti ennustettava koronatilanne olisi alkuvuodesta. Kun ilmoittautumisaikaa on jäljellä enää vain muutama viikko, on toimikunnalla kuitenkin selvä näkemys promootion järjestämisestä.

“Järjestelyjä jatketaan täysimittaisen lähitapahtuman pohjalta”, sanoo vapaaehtoisista koostuvan toimikunnan puheenjohtaja, gratisti Anna-Liisa Koskinen.

Tämä tarkoittaa, että kaikkien promootion osatapahtumien valmistelut ovat jo täydessä vauhdissa. Toimikunta keskustelee yhdessä yliopiston koronalinjoista päättävien tilannekeskuksien kanssa siitä, millaisten varotoimien avulla tilaisuuksien koronaturvallisuutta voisi parantaa. Täysimittaisesta promootiokokemuksesta toimikunta ei kuitenkaan halua tinkiä.

“Promootion siirtäminen osittain tai kokonaan etätapahtumaksi ei ole toimikunnalle vaihtoehto”, Koskinen lisää.

Viimeisen kahden vuoden aikana moni on kokenut kyllästymistä etätapahtumiin, eivätkä ne tarjoa samanlaista yhteisöllistä kokemusta kuin lähitapahtumat. Koskinen muistuttaakin, että promootio on ainutkertainen tapa juhlia omaa tutkintoa upeissa puitteissa yliopistoyhteisön kanssa.

“Kaikki valmistuneet ovat yhtä tärkeitä. Emme koe osallistujiemme kannalta mielekkääksi, että tarjoaisimme tällä kertaa vain osittaisen kokemuksen ilman arvokkaita juhlapaikkoja ja promootion iloista henkeä”, Koskinen toteaa.

Järjestelyissä noudatetaan viranomaisten ohjeita

Epidemian seuraavien kuukausien kehityksestä on esitetty lukuisia eri arvioita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö arvioivat tuoreimmassa koronakatsauksessaan, että omikron-aallon huippu voisi olla jo ohi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Viimeisen kahden vuoden kokemukset ovat kuitenkin opettaneet, että korona voi vielä yllättää.

“Noudatamme järjestelyissä viranomaisten ohjeita ja yliopiston tilannekeskuksien päätöksiä. On tietysti mahdollista, että promootio joudutaan vielä perumaan, vaikkemme tätä missään nimessä toivo”, Koskinen sanoo.

Perumisen tapauksessa jo maksetut osallistumismaksut palautetaan yliopiston toimesta osallistujille. Halua ja uskoa toimikunnalla kuitenkin vielä riittää.

“Promootiokokemus on lopulta kaiken sen työn arvoinen”, Koskinen muistuttaa lopuksi.

Ilmoittautuminen kevään promootioon on auki 7.3. klo 23.59 asti. Lue lisää.

Join the Conferment Committee!

Kuohujuomalaseja rivistössä kuvattuna vuoden 2019 promootiossa

Are you graduating with a master’s or doctorate in philosophy by the end of the 2021 academic year?

Would you like to be a part of the organising team for the finest event at the university and at the same time celebrate your degree in a valuable setting?
Conferment Committee is a group of volunteers responsible for organising the Conferment, in which you have an opportunity to participate!

Although the committee has already started the preparations, it is not too late to join it! If you are interested, send an e-mail to the gratisti (Chair of the Conferment Committee): anna-liisa.koskinen@helsinki.fi

Kom med och ordna promotionen!

Kuohujuomalaseja rivistössä kuvattuna vuoden 2019 promootiossa

Kommer du utexamineras som filosofie magister eller doktor senast i slutet av läsåret 2021? Skulle du vilja komma med och ordna universitetets finaste evenemang och samtidigt fira din examina i värdiga omständigheter?

För arrangemangen av promotionen ansvarar en kommitté, som består av frivilliga. Du har möjligheten att delta i verksamheten! Fastän kommittén redan påbörjat sin verksamhet, ryms det ännu fler frivilliga med.

Ifall du blev intresserad, skicka e-post till gratisten: anna-liisa.koskinen@helsinki.fi

The 99th conferment ceremony of the Faculty of Philosophy will be held in spring 2022

Yleiskuva vuoden 2019 promootion aktitilaisuudesta.

Due to the ongoing coronavirus situation, University of Helsinki have stated that all the big events in the spring 2021, such as the conferment ceremony, should be postponed. Therefore, the attending faculties have decided that the 99th conferment ceremony is postponed to the spring 2022. Postponing the event for a year ensures us the safest situation as possible and retains all the traditional aspects of the ceremony.

The new dates of the ceremony are 26-28th May 2022 and Flower’s Day 13th May 2022.

To keep the size of the event reasonable, this ceremony is only for the masters and doctors whose degrees have been approved prior to the 31st of July 2021. The registration starts on the 18th of October 2021. More information about the event is updated during the year. Please follow our website and social media for upcoming updates.

We want to thank all the people who are interested in the conferment ceremony. We wish to see all of you celebrating with us in spring 2022!

Filosofiska fakultetens 99:e promotion arrangeras på våren 2022

Yleiskuva vuoden 2019 promootion aktitilaisuudesta.

På grund av den nuvarande situationen med coronaviruset har Helsingfors universitet fattat beslut att nästa vårens stora evenemang rekommenderas att flyttas framåt. De deltagande fakulteterna har bestämt att filosofiska fakultetens 99:e promotion som skulle ursprungligen ordnas på våren 2021 flyttas ett år framåt till vår 2022. Genom att flytta evenemanget kan vi erbjuda en trygg promotion samt bevara promotions vårliga tradition.   

Continue reading “Filosofiska fakultetens 99:e promotion arrangeras på våren 2022”

Tule mukaan järjestämään promootiota!

Kuohujuomalaseja rivistössä kuvattuna vuoden 2019 promootiossa

Valmistuitko filosofian maisteriksi tai tohtoriksi lukuvuoden 2020-2021 loppuun mennessä? Haluaisitko tulla mukaan järjestämään yliopiston hienointa tapahtumaa ja samalla juhlistamaan tutkintoasi arvokkaissa puitteissa.

Promootion järjestelyistä vastaa vapaaehtoisista koostuva promootiotoimikunta, jonka toimintaan sinulla on mahdollisuus osallistua! Vaikka toimikunta on jo aloittanut toimintansa, mukaan mahtuu vielä.

Mikäli kiinnostuit, laita sähköpostia gratistille: anna-liisa.koskinen@helsinki.fi