Sukupolvien ketju

HUOM! Näitä sivuja ei enää päivitetä. Sukupolvien ketju -hankkeen uudet sivut löytyvät täältä: Sukupolvien ketju

AJANKOHTAISTA: Sukupolvien ketju -tutkimuksen kolmannen kierroksen kyselylomakkeet on lähetetty vastaajille syksyllä 2018

Sukupolvien ketju -tutkimuksessa pureudutaan sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen kohteina ovat vuosina 1945–1950 syntyneiden suurten ikäluokkien edustajat ja heidän lapsensa.

Tutkimuksessa kerätään tietoa paitsi sukulaisten myös ystävien välisestä yhteydenpidosta ja avunannosta. Tällainen ihmisten välinen epävirallinen apu jää virallisten tilastojen saavuttamattomiin eikä sen laajuutta tunneta.

Kyseessä on seurantatutkimus, jossa kerätään tietoa sukupolvien vuorovaikutuksesta ja sen mahdollisista muutoksista viiden vuoden välein toteutettavalla kyselyllä. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2007, toinen 2012 ja kolmas kerätään syksyllä 2018. Kahta ensimmäistä kyselyä rahoitti Suomen Akatemia. Kolmannen kierroksen kysely tehdään Koneen Säätiön rahoituksella. Lisärahoitusta on saatu toisen kierroksen kyselyyn Alli Paasikiven Säätiöltä ja kolmanteen Otto A. Malmin Säätiöltä.

Sukupolvien ketju -tutkimus tuottaa kansainvälisesti ainutlaatuista tietoa kahden perhesukupolven välisestä avunannosta. Nyt suomalaisilla on mahdollisuus kertoa aiheesta oma näkemyksensä ja kokemuksensa.