Sukupolvien ketju -seminaari 11.9.2018

Yhdistääkö some sukupolvet?

Lisääkö sosiaalinen media perhesukupolvien välistä yhteydenpitoa? Tapaavatko sukupolvet toisiaan aiempaa useammin ja ovatko auttamismuodot tai asenteet auttamista kohtaan muuttuneet Suomessa? Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään saamaan vastaus Sukupolvien ketju -tutkimuksessa, jonka kolmannen kierroksen kyselylomakkeet lähetetään vastaajille syyskuun alussa.

Aiemmat kyselyt osoittivat, että vaikka suuret ikäluokat auttoivat laajasti sukulaisiaan, niin suurin osa avusta, ja erityisesti taloudellinen tuki kohdistuu pääasiassa omiin lapsiin. Nyt vastaajilla on jälleen mahdollisuus kertoa aiheesta oma näkemyksensä ja kokemuksensa, jotta saadaan kansainvälisestikin ainulaatuista tietoa perhesukupolvien välisestä avunannosta.

Tervetuloa tutustumaan Sukupolvien ketju -tutkimukseen ja sen aihepiiriin!

Aika: 11.9.2018 klo 12–14
Paikka: Väestöliitto, Kalevankatu 16, sisäpiha, Väentupa

Ohjelma

Tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto: Sukupolvien ketju -tutkimushanke ja suurten ikäluokkien sukupolvi

Tiedeasiamies Kalle Korhonen, Koneen Säätiö: Sukupolvihankkeiden merkitys ja rahoittajat

Tutkija Anna-Riikka Aarnio, Tilastokeskus: Sukupolvien ketju -aineistokeruun toteutus

Tutkija Mirkka Danielsbacka, Väestöliitto ja Turun yliopisto & yliopistonlehtori Antti O. Tanskanen, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto: Sosiaalinen media ja muutokset perhesukupolvien välisessä yhteydenpidossa ja auttamisessa

Antti O. Tanskanen & Mirkka Danielsbacka: Uusi kirja sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta (Intergenerational Family Relations – An Evolutionary Social Science Approach)

Tilaisuudessa tarjotaan kevyt lounas sekä lopuksi kuohuvaa.
Tarjoilujen vuoksi toivomme ilmoittautumista 7.9. mennessä. Ilmoittaudu TÄSTÄ

Sukupolvien ketju -hankkeessa tutkitaan kahta perhesukupolvea: vuosina 1945–50-syntyneitä suomalaisia suuria ikäluokkia ja heidän aikuisia lapsiaan. Hankkeessa on kerätty tietoa sukulaisten ja ystävien välisestä yhteydenpidosta ja avunannosta vuosina 2007 ja 2012 toteutetuin seurantakyselyin. Koneen säätiön ja Otto A. Malmin säätiön rahoittama kolmas aineistokeruu toteutetaan syksyllä 2018.

Lisätietoja: Mirkka Danielsbacka, 050-3049408, etunimi.sukunimi(at)vaestoliitto.fi