Generationskedjan

Forskningsprojektet Generationskedjan handlar om växelverkan mellan generationerna. Forskningen fokuserar på efterkrigsgenerationen och deras barn.

Inom ramen för projektet samlas information om hur släktingar och vänner håller kontakten och hjälper varandra. Sådana informella kontakter och deras omfattning framgår inte av officiell statistisk data.

I denna uppföljningsstudie kartlägger vi växelverkan mellan generationerna samt hur den eventuellt förändras, genom en enkät som utförs med fem års intervaller. Den första enkäten utfördes 2007 och den andra 2012. Den tredje kommer utföras hösten 2018.

I forskningsprojektet Generationskedjan skapas internationellt unik kunskap om den ömsesidiga hjälpen mellan två familjegenerationer. Finländarna har nu möjligheten att bidra genom att berätta om sin egna uppfattningar och erfarenheter.

Här hittar du kontaktinformation till forskningsgruppen.