New board members // Johtoryhmien uudet jäsenet

The Dean of the Faculty of Science has appointed new boards for the BSc Programme in Geosciences and MSc Programme in Geology and Geophysics. The boards will work together in the 2021-2024 term and have joint monthly admin meetings. The boards will also work under a single director for the following four years and the admin practices will be consolidated.

Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan dekaani on nimittänyt Geotieteiden kandiohjelmalle ja Geologian ja geofysiikan maisteriohjelmalle uudet johtoryhmät hallintokaudelle 2021-2024. Johtoryhmät työskentelevät seuraavan neljän vuoden ajan yhdessä ja niillä on yhteiset kuukausittaiset kokoukset. Koulutusohjelmien johtajana toimii vuoden 2021 alusta sama henkilö ja hallintoprosesseja yhdenmukaistetaan toimintojen keventämiseksi.

Geotieteiden kandiohjelman johtoryhmä 2021-2024
Puheenjohtaja
Aku Heinonen, yliopistonlehtori, kandiohjelman johtaja
Johtoryhmän jäsenet
Seija Kultti, yliopistonlehtori, kandiohjelman varajohtaja
Emilia Koivisto, yliopistonlehtori
Mikael Fortelius, professori
Heikki Seppä, professori;
Mia Kotilainen, yliopistotutkija
Opiskelijajäsenet
Max Pettinen (varajäsen Alfredo Nittolo)
Meri Wiberg (varajäsen Kristiina Salonen)
Johtoryhmän sihteeri
Emmy Pusula, koulutussuunnittelija

MSc Programme in Geology and Geophysics board 2021-2024
Chair
Aku Heinonen, University lecturer, director
Members of the board
David Whipp, Professor, vice-director
Seija Kultti, University lecturer
Emilia Koivisto, University lecturer
Mia Kotilainen, University researcher
Anu Kaakinen, University lecturer
Miikka Tallavaara, Assistant professor
Student members
Jonna Köhler (deputy member Liisa Maunu)
Piritta Stark (deputy member Aliisa Laakkonen)
Secretary
Emmy Pusula, Educatino coordinator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *