Geotieteiden opiskelua korona-aikaan

Korona-aika rajoituksineen on pakottanut myös geotieteiden opiskelijat kohta jo lähes kokonaisen vuoden ajan etäpainotteisiin opintoihin. Tammikuulle alun perin päättymään suunniteltu lähiopetusrajoitus jatkuu näillä näkymin ainakin maaliskuun puoliväliin ja myös neljännen periodin lähiopetusjärjestelyt ovat tätä kirjoitettaessa vaakalaudalla. Zoom-luennoista on tullut jo lähes rutiinia ja monia niin kotisohvalta opiskelu kuin opettaminen alkavatkin jo varmasti puuduttaa.

Geologia ja geofysiikka ovat kuitenkin tieteenaloja, joiden opintoihin kuuluu merkittävänä osana erilaisten tutkimus- ja mittausmenetelmien opetusta sekä tietenkin laaja kirjo luonnon omassa luokkahuoneessa, eli kentällä ja maastossa, tapahtuvaa opiskelua. Lähiopetusrajoitustenkin aikana näitä taitoja pyritään tavalla tai toisella opettamaan geotieteiden koulutusohjelmissa, vaikka niiden määrää onkin jouduttu merkittävästi vähentämään ja etsimään poikkeavia tapoja hyviksi havaittujen perinteisen menetelmien rinnalle.

Erityisesti lopputyötään (maisteri- tai kanditutkielmaa) valmistelevien opiskelijoiden kohdalla on pyritty sujuvoittamaan opintojen etenemistä mm. erilaisten laitelainojen avulla. Tavanomaisimmassa tapauksessa opiskelijalle on lainattu kannettava tietokone jonkin erikoisohjelmiston itsenäistä käyttöä varten, mutta myös tutkimusvälineistön kanssa on pyritty olemaan joustavia.

Pallokivinäytteiden kotimikroskopointia

Pallokivien petrografiasta kanditutkielmaansa valmisteleva Kristiina Salonen on päässyt poikkeusaikana tekemään polarisaatiomikroskooppitutkimuksia kotioloissa. Opetustilojen ja -laboratorioiden ollessa lähtökohtaisesti suljettuna koronan takia on mikroskoopin lainaaminen kotiin ollut käytännössä ainoa konsti edistää omaan havaintoaineistoon perustuvaa tutkielmaa. ”Kun yliopistolle ei pääse, niin yliopisto tulee kotiin.” Tuumii Kristiina korona-ajan opiskelutunnelmia sähköpostitse. ”Onhan tämä paljon joustavampaa, kun voi mikroskopoinnin välissä tehdä muutakin ja pienemmässäkin aikaikkunassa ehtii edes vähän, kun ei tarvitse miettiä matkustamista.”

Kristiina Salonen tutkii Lintusaaren ja Pöytyän pallokivistä valmistettuja ohuthienäytteitä kotitoimistonsa työpöydällä. Mikroskoopilla sujuu mineraalintunnistus ja vähitellen selviävät myös pallorakenteiden salat (Kuva: Kristiina Salonen).

Siitepölynäytteenottoa Sipoossa

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelman Paleontologian ja globaalin muutoksen opintosuunnan opintoihin kuuluvalla siitepölyanalyysin erikoiskurssilla kenttätöitä tehdään myös talvella. Kurssin opiskelijat kävivätkin professori Heikki Sepän johdolla aiemmin tällä viikolla Sipoon Bakunkärrsträsketillä näytteenotossa. Opiskelijat kairasivat kenttäretkellä Bakunkärrträsketin jääkannen läpi järven pohjasedimenttiin, josta otetuista näytteistä preparoidaan siitepölynäytteitä ympäristömuuttujien tutkimusta varten. Laboratoriossa tehtävien preparointien jälkeen näytteitä tutkitaan myöhemmin kurssin aikana stereomikroskooppien avulla. Mitkään näistä työvaiheista eivät onnistuisi etäopetuksena, joten niiden lähiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu tarkasti mm. riittävät turvavälit ja maskien käyttö.

Käytännön mittausharjoittelua rakennegeologian kurssilla

Geotieteiden opiskelussa ja taidoissa korostuu usein myös tutkimuksen kohteena olevien geologisten materiaalien kouriintuntuvuus. Kivi- ja mineraalinäytteitä pitää päästä koskettelemaan ja niistä pitää voida tehdä havaintoja käsituntumalta. Tämä ei Zoomin välityksellä onnistu. Geotieteiden kandiohjelman toisen vuoden opinto-ohjelmaan kuuluvalla rakennegeologian kurssilla opiskelijat harjoittelevat rakennegeologisten mittausten tekemistä. Kurssin opettaja, yliopistonlehtori Jonathan Pownall on suunnitellut tämän kevään kurssille pienryhmissä koronaturvallisesti toteutettavat harjoitustyöt, joissa opiskelijat pääsevät etäluentojen ohella harjaantumaan myös kompassimittausten tekemisessä. Käytännön taitoja tarvitaan myöhemmin keväällä pidettävillä kenttäkursseilla, jotka toivottavasti päästään jo järjestämään lievemmin varotoimenpitein.

Toisen vuoden geotieteiden kandiopiskelijat harjoittelevat geologisten rakenteiden suuntien mittaamista geologikompassin avulla (Kuva: Jonathan Pownall).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *