Tulevaisuuden ja tämän päivän Geo-osaajat koolla 9.2.2023

Osaanottajia geologian valopihalla.

Ensimmäinen Geotieteiden koulutusohjelmien oma työelämätapahtuma: “Tulevaisuuden Geo-osaaja/ Future Geo -expert”  järjestettiin 9.2.2023 Kumpulan kampuksella. Päivässä kohtasivat nuoruuden into ja tämän päivän koulutuksen tuottama osaaminen sekä työelämän arkirealismi, sen odotukset ja vaatimukset vastavalmistuneelle. Oivalluksiakin tuli, valtaosa osallistujista totesi loppuyhteenvedossa saaneensa uutta ajateltavaa päivän aikana.

Tapahtumaan osallistui suuri määrä alan yrityksiä ja organisaatioita, geotieteiden alumneja, osaston henkilökuntaa ja opiskelijoita; yhteensä 110 rekisteröitynyttä osanottajaa, joista noin 50 oli opiskelijoita. Tapahtumassa oli edustettuna 26 eri geoalan toimijaa konsultti- ja kalliorakentamisen, asbesti- ja haitta-aineanalytiikan, malminetsinnän ja kaivosteollisuuden, vesien- ja ympäristönsuojelun ja valtion tutkimuslaitosten edustajina.

Niin kuin Tom Jilbert tapahtuman blogissa kirjoitti, meillä on tosiaan käsillä Suomi-ilmiö, siinä missä muualla länsimaissa geotieteiden opiskelijamäärät ovat laskeneet, meillä Suomessa kiinnostus geologiaan ja geotieteisiin on kasvanut niin, että hakijamäärät kaikkiin geotieteitä opettaviin yliopistoihin Suomessa ovat nousseet huomattavasti, Helsingissä viime keväänä 35%.

Samaan aikaan, tarve geotiedolle ihmiskunnan suurien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vihreän siirtymän tai luonnonvarojen kestävän käytön mahdollistamiseksi on suurempi kuin koskaan. Geotieteiden osaamistarve on havaittu myös valtion johdon tasolla ja olemmekin saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisärahoitusta, jonka turvin aloituspaikkoja Helsingin yliopistossa on nostettu kolmen viime vuoden aikana.

Tämä on todella valoisa, joskin vastuullinen tilanne ja Geo-osaaja päivässä pohdittiin, miten tuohon koulutustarpeeseen parhaiten vastaamme? Aamun ensimmäisessä sessiossa kuulimme, millaista osaamista nykyinen geotieteiden koulutus kandi- ja maisteriohjelmassa tuottaa ja päivän päätteeksi pääsimme kuulemaan paneelikeskustelussa eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten koulutus vastaa työelämän tarpeita. Paneelikeskustelussa nousi esiin tärkeimpinä tulevaisuuden geo-osaajan ominaisuuksina motivaatio, uteliaisuus, rohkeus ja halu löytää uusia ratkaisuja ja kehittää jatkuvasti osaamistaan monitieteisessä ympäristössä. Opiskelijat kuulivat, että kovan menetelmä- ja teoriaosaamisen lisäksi kyky asettaa oma tutkimus isompaan kokonaisuuteen ja epätäydellisyyden sietäminen ovat avaintaitoja tulevaisuuden työelämässä.

Päivän aikana opiskelijat pääsivät esittelemään osaamistaan posterisessiossa ja speed dating tyylisessä rekrytointiosiossa. Yritykset taas pääsivät ääneen lyhyissä tietoiskuissa, alumnien inspiroivissa urapoluissa ja esimerkeissä siitä, miten yritysyhteistyö tutkielmien teossa saattaa yhteen opiskelijoita ja ammattilaisia.

Päivä sai loistavan vastaanoton, ja sitä pidettiin varsin onnistuneena. Osallistujilta kerätään vielä palautetta, joka huomioidaan ensi vuoden Tulevaisuuden Geo osaaja -tapahtuman suunnittelussa.

Geoetiikka ja kansainvälinen geoetiikan päivä lokakuussa 2022

Tiedätkö, mitä tarkoittaa geoetiikka tai mihin kaikkeen se liittyy? FT Elina Lehtonen työskentelee tällä hetkellä verkkokurssin tuottamisen parissa, jonka yksi olennainen teema geoetiikka tulee olemaan.

Teksti: Elina Lehtonen (@eslehton)

Kansainvälinen geoetiikan edistämisyhdistys IAPG (International Association for Prototing Geoethics) määrittelee geoetiikan olevan “työkalu, jolla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan tietoisuuteen ongelmista, jotka liittyvät georesursseihin ja geoympäristöön” (Di Capua & Peppoloni 2019). Geoetiikassa yhdistyy geotieteelliseen tietoon, koulutukseen, tutkimukseen ja viestintään liittyvät eettiset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset.

Geoetiikka on hyvin monipuolinen geotieteiden osa-alue, ja se liittyy muun muassa luonnonvarojen kestävään käyttöön, vesistöjen, rannikkoalueiden ja maa-alueiden hoitoon, saastumiseen ja sen vaikutuksiin ihmisten terveyteen, maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin (mukaan lukien ilmastonmuutos), luonnonympäristöjen suojeluun, tieteellisten ja ammatillisten toimintatapojen sääntöjen kehittämiseen, geotieteisiin liittyvään koulutukseen, geodiversiteettiin, geopuistoihin ja -turismiin sekä lääketieteellisen ja oikeusgeologiaan (Di Capua & Peppoloni 2019).

Silvia Peppolonin ja Giuseppe Di Capuan mukaan “[g]eoetiikka laajentaa geotieteellisen tiedon kulttuurista horisonttia ja auttaa suuntaamaan tieteilijöitä ja yhteiskuntaa kohti valintoja ja käyttäytymistä, jotka ovat planeetan kannalta vastuullisia” (Peppoloni & Di Capua 2017). Näin ollen geoetiikka on erottamaton osa kestävää kehitystä.

Vuodesta 2017 on vietetty Kansainvälistä geoetiikan päivää, jonka tavoitteena on nostaa esiin geotieteisiin liittyviä eettisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia puolia. Vuonna 2022 päivää vietetään 13. lokakuuta. Tänä vuonna päivän teema on Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen. Päivään voi osallistua kuka tahansa esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Lisätietoa geoetiikasta voit lukea Kansainvälisen geoetiikan edistämisyhdistyksen verkkosivuilla.

Samaan aikaan geoetiikan päivän kanssa, eli lokakuun toisella viikolla, on käynnissä myös viikon kestävä Earth Science Week, jonka teemana vuonna 2022 on “Earth Science for a Sustainable World.

FIN-GEO-koulutusyhteistyöverkoston alla on aiheeseen liittyen alkanut huhtikuussa 2022 projekti, jossa luodaan geotieteitä opettavien yliopistojen yhteistä, kestävyyteen geotieteissä liittyvää verkkokurssia. Yksi kurssille suunniteltu kokonaisuus liittyy geoetiikkaan. Tätä ennen geoetiikkaa ei tiettävästi ole opetettu ainakaan Helsingin yliopistossa erillisenä osa-alueenaan.

Kestävyys geotieteissä -verkkokurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä, ja se on suunnattu pääasiassa geotieteiden kandivaiheen opiskelijoille yliopistosta riippumatta. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa kurssi toimii hyvänä jatkona kestävyysaiheiselle SUST-001-kurssille. Työryhmän tavoitteena on se, että kurssi on valmis syyslukukauden 2023 alkaessa.

Tekstin kirjoittaja, Elina Lehtonen työskentelee FIN-GEO-koulutusverkoston projektissa, jossa luodaan geotieteitä opettavien yliopistojen yhteistä, Kestävyys geotieteissä -aiheista verkkokurssia.  

Lähteet:

Di Capua, G. & Peppoloni, S., 2019. Defining geoethics. Website of the IAPG – International Association for Promoting Geoethics, http://www.geoethics.org/definition. [luettu 21.9.2022]

Peppoloni, S. & Di Capua, G., 2017. Geoethics: ethical, social and cultural implications in geosciences. Annals of Geophysics 60, Fast Track 7. https://doi.org/10.4401/ag-7473

GeoKandin opiskelijat kartoittamassa Helsingin kallioperää

Koronatilanteen vuoksi geotieteiden kandiohjelman kallioperäkartoituksen kenttäkurssi jouduttiin keväällä 2021 toteuttamaan jo toista kertaa erikoisjärjestelyihin. Kurssilaiset pääsivät opettajien johdolla harjoittelemaan kartoitusmenetelmiä ja kartoittamaan Itä-Helsingin kallioperää poikkeuksellisen kesäisissä keleissä.

Continue reading “GeoKandin opiskelijat kartoittamassa Helsingin kallioperää”

Geotieteiden opiskelua korona-aikaan

Korona-aika rajoituksineen on pakottanut myös geotieteiden opiskelijat kohta jo lähes kokonaisen vuoden ajan etäpainotteisiin opintoihin. Tammikuulle alun perin päättymään suunniteltu lähiopetusrajoitus jatkuu näillä näkymin ainakin maaliskuun puoliväliin ja myös neljännen periodin lähiopetusjärjestelyt ovat tätä kirjoitettaessa vaakalaudalla. Zoom-luennoista on tullut jo lähes rutiinia ja monia niin kotisohvalta opiskelu kuin opettaminen alkavatkin jo varmasti puuduttaa.

Continue reading “Geotieteiden opiskelua korona-aikaan”