Geoscience degree programmes on Twitter // Geotieteiden koulutusohjelmat Twitterissä

Both geoscience degree programmes now have presence also on Twitter! The MSc programme (@Geo2Helsinki) has been on Twitter already for a while but now also the BSc programme (@GeoKandi_HY) takes on this new platform in order to attract more attention and communicate geoscience education to broader audiences.

Programme Twitter handles are available on the front page menu of the blog and contents from the blog will also be Tweeted when pertinent. As one of the international MSc programmes of the University, GEO^2 will tweet in English and the BSc programme tweets are going to be in Finnish.

See you on Twitter!

 

Molemmat geotieteiden koulutusohjelmat löytyvät nyt myös Twitteristä! Maisteriohjelmalla on ollut tili (@Geo2Helsinki) on jo jonkin aikaa, mutta nyt myös kandiohjelma (@GeoKandi_HY) ottaa haltuunsa tämän uuden alustan viestiäkseen geotieteiden koulutusta laajemmalle yleisölle.

Ohjelmien linkit löytyvät nyt blogin etusivun valikosta ja ohjelmia koskevia blogipostauksia voi seurata myös Twitterin kautta. Kansainvälisenä koulutusohjelmana GEO^2 twiittaa englanniksi ja kandiohjelman twiittauskieli on suomi.

Nähdään Twitterissä!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *