Asiantuntijapaneeli

 

Oletko avoin uusille ideoille ja kiinnostunut terveydenhuollon kehittämismahdollisuuksista? Ilmoittaudu mukaan HUMUS-hankkeen asiantuntijapaneeliin. Aiempaa tietotaitoa ympäristö- ja kestävyysteemoista ei tarvita.

Paneeliin haetaan mahdollisimman monipuolisesti ja maanlaajuisesti

  • sekä nuoria että kokeneita 
  • perusterveydenhuollossa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskenteleviä
  • lääkäreitä/ fysioterapeutteja/ravitsemusterapeutteja/terveyden- ja sairaanhoitajia

Paneeli osallistuu vertaiskehittäjinä hankkeessa rakennettavaan kestävän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin (KKH) malliin, joka huomioi ihmisen psykofyysissosiaalisen kokonaisuuden lisäksi myös ihmisen yhteyden muuhun luontoon ja ympäristöön. KKH-mallin tavoitteena on tuoda esiin ympäristön ja kestävyyden merkitystä terveydenhuollon toiminnassa ja toisaalta korostaa terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä ympäristökeskustelussa.

Paneeli toimii koko hankkeen ajan vuoden 2023 loppuun. Paneeliin sitoudutaan vuodeksi kerrallaan, mutta osallistuminen kolmeksi vuodeksi on myös toivottavaa. Työskentely tapahtuu etätyöpajoissa arki-iltaisin. Tapaamiset videoidaan ja hyödynnetään tutkimuksen aineistona. Kaikki aineisto käsitellään luottamuksellisesti.

Syksyn 2022 paneelin päivämäärät julkaistaan ennen heinäkuuta. Voit ennakkoilmoittautua paneeliin täältä.

Lisätietoa hankkeesta ja asiantuntijapaneelista antaa hankkeen vastuullinen johtaja LT, LuK (ympäristötieteet) Jaana Laisi (jaana.laisi(a)helsinki.fi)