Asiantuntijapaneeli

 

Oletko avoin uusille ideoille ja kiinnostunut terveydenhuollon kehittämismahdollisuuksista? Ilmoittaudu mukaan HUMUS-hankkeen asiantuntijapaneeliin. Aiempaa tietotaitoa ympäristö- ja kestävyysteemoista ei tarvita.

Paneeliin haetaan mahdollisimman monipuolisesti ja maanlaajuisesti

  • sekä nuoria että kokeneita 
  • perusterveydenhuollossa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskenteleviä
  • hoitajia /erityistyöntekijöitä / lääkäreitä

Paneeli osallistuu vertaiskehittäjinä hankkeessa rakennettavaan kestävän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin (KKH) malliin, joka huomioi ihmisen psykofyysissosiaalisen kokonaisuuden lisäksi myös ihmisen yhteyden muuhun luontoon ja ympäristöön. KKH-mallin tavoitteena on tuoda esiin ympäristön ja kestävyyden merkitystä terveydenhuollon toiminnassa ja toisaalta korostaa terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä ympäristökeskustelussa.

Paneeli toimii koko hankkeen ajan vuoden 2023 loppuun. Paneeliin sitoudutaan vuodeksi kerrallaan, mutta osallistuminen kolmeksi vuodeksi on myös toivottavaa. Työskentely tapahtuu etäyhteyksillä arki-iltaisin, joten voit osallistua mistä päin Suomea tahansa. Tapaamiset videoidaan ja hyödynnetään tutkimuksen aineistona. Kaikki aineisto käsitellään luottamuksellisesti.

Humus-hankkeen asiantuntijapaneeli kokoontuu jälleen syksyllä 2023. Jatkamme ihmisen terveyden ja ympäristön välisten yhteyksien tarkastelua ja syvennymme aikaisemmin paneelin tapaamisissa kerätyn tutkimusaineiston pohjalta tehtyihin havaintoihin. Voit osallistua syksyn paneelityöpajaan, vaikka et olisi päässyt osallistumaan aikaisemmin.

Lisätietoa hankkeesta ja asiantuntijapaneelista antaa hankkeen vastuullinen johtaja Jaana Laisi (jaana.laisi(a)helsinki.fi)