Tietosuojaseloste

HUMUS-hankkeen asiantuntijapaneelin tietosuojaseloste sekä tutkimuslupa

  1. Asiantuntijapaneelin yhteystiedot

Hankkeessa koottavan asiantuntijapaneelin tehtävänä on toimia hankkeessa kokonaisvaltaisen ja kestävän hyvinvoinnin mallin yhteiskehittäjänä hankkeen tutkijoiden kanssa. Paneelin työskentelyyn kuuluu mm. lähi- ja etätyöpajoja sekä muita tapaamisia, joita varten keräämme asiantuntipaneeliin vapaaehtoisesti ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja seuraavasti:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero (vapaaehtoinen)
  • Ammattiryhmä (lääkäri, hoitaja, erityistyöntekijä)
  • Ammattinimike
  • Työskentelykunta

Näitä tietoja kerätään, jotta hankkeessa voidaan pitää kirjaa siitä, ketkä osallistuvat hankkeen asiantuntijapaneeliston toimintaan, työpajoihin ja muihin mahdollisiin tapaamisiin ja jotta voidaan lähettää kutsusähköposteja em. tilaisuuksiin sekä tiedottaa yleisesti hankkeeseen ja asiantuntijapaneeliin liittyvistä asioista.

Kerättyjä tietoja käsittelevät hankkeessa työskentelevät tutkijat ja ne säilytetään salasanoin varustettujen Helsingin yliopiston palvelinten takana. Henkilötietoja ei luovuteta hanketyöryhmän ulkopuolisille tahoille, ellei henkilö itse sitä pyydä. Kaikki keräämämme tiedot ovat peräisin henkilöiden itse ilmoittamistaan tiedoista emmekä hanki henkilötietoja ulkopuolisilta tahoilta. Mikäli haluat lopettaa asiantuntijapaneelin jäsenenä toimimisen ja poistaa tietosi rekisteristä tai selvittää, mitä tietoja sinusta säilytetään tai päivittää tietojasi, ota yhteyttä: jaana.laisi(a)helsinki.fi

HUMUS-hankkeen nykyinen rahoitus päättyy 12/2023. Tutkimus ei kuitenkaan pääty tähän, vaan lisärahoitusta haetaan aktiivisesti, joten syksyllä 2023 asiantuntijapaneeliin osallistuneiden yllä mainittuja henkilötietoja säilytetään Helsingin yliopiston palvelimella HUMUS-tutkijoiden saatavilla vielä kahden vuoden ajan. Mikäli tarve henkilötietojen säilyttämiselle jatkuisi tämän jälkeen, pyydämme erikseen luvan jatkaa henkilötietojen säilyttämistä ja käsittelyä.

2. Hankkeessa tehtävä tutkimus

HUMUS-hankkeen asiantuntijapaneeliston työpajoissa ja hankkeen järjestämissä tapaamisissa kerätään tutkimusaineistoa. Aineisto voi olla videoaineistoa, havainnointiaineistoa (havainnointimuistiinpanot), työpajojen tuotoksia ja kyselyjä. Tutkimusaineiston keruusta tiedotetaan asiantuntijapaneelistoa ennen työpajoja, mutta ilmoittautumalla asiantuntipaneelistoon annat lähtökohtaisesti suostumuksen tutkimusaineiston keräämiseen ja tallentamiseen tässä kuvatuilla tavoilla.

Hankkeessa toteutettavassa tutkimuksessa yllämainittuja, kerättäviä henkilötietoja ei yhdistetä hankkeessa kerättäviin aineistoihin tai niistä tuotettaviin tutkimusraportteihin. Aineistoa ei siis keruuhetkellä yhdistetä henkilöihin. Poikkeuksen muodostavat työpajojen videoaineistot, joilla voi näkyä henkilön kuva ja etunimi sekä kuulua henkilön ääni. Nämä aineistot anonymisoidaan aineiston käsittelyn yhteydessä eikä tutkimuksen tuloksista tai raportoinnista voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Mikäli haluat kysyä tarkemmin hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta tai lopettaa asiantuntijapaneeliston jäsenenä, ilmoita siitä ystävällisesti: jaana.laisi(a)helsinki.fi