Sidosryhmät

HUMUS-hankkeessa sidosryhmät ovat avainroolissa. Poikkitieteellisessä tutkimuksessa sidosryhmien ja tutkijoiden välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua, kun etsitään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Humus-hankkeessa sidosryhmä toimii arvokkaana tiedonlähteenä ja hankkeen päämääriä edistävänä voimana. Hankkeessa kartoitetaan terveydenhuollon mahdollisuuksista osallistua ekologisen kriisin ratkaisemiseen ja tutkimuksen keskiössä on tuottaa tietoa siitä, minkälaisia muutoksia tämä edellyttää terveydenhuollossa vallitseviin toiminta- ja ajattelumalleihin. Sidosryhmiltä tähän saadaan ensikäden näkemys.

Sidosryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan valitusta teemasta ja kuulemaan hankkeen tutkimuksen edistymisestä. Etsimme jatkuvasti uusia kiinnostavia kumppaneita sidosryhmäämme. Koetko hankkeen tavoitteen läheisenä? Haluatko olla osana muutosta?

Otathan yhteyttä hankkeen vastuulliseen johtajaan Jaana Laisiin etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Sidosryhmämme

LSV ry – Lääkärin Sosiaalinen Vastuu
On asiantuntijajärjestö, joka ottaa rohkeasti kantaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta lääkärin näkökulmasta, toiminta-alueita ovat terveyspolitiikka, ympäristötyö, kehitysyhteistyö ja rauhantyö.

Duodecim
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla.

Tunne ry
Tunne ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Järjestö tarjoaa mahdollisuuksia ilmaston- ja ympäristönmuutokseen liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn.

Luontoaskel hyvinvointiin – SYKE
Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeessa kehitetään uusi päiväkotien toimintamalli, joka edistää niin kestävää kehitystä kuin terveyttäkin. 

Pedagogy of Concrete Utopias – tutkimushanke
The project researches pedagogical approaches for responding to youth’s anguish about climate change and for supporting the development of youth’s active citizenship and activism for sustainable futures.