Tutkimus yleislääkäreiden luontosuhdekäsityksistä

Haastattelimme keväällä 2022 yleislääkäreitä (yleislääkäreitä, yleislääketieteeseen erikoistuvia ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä) ihmisen luontosuhteeseen liittyvistä käsityksistä.

Haastatteluaineisto kerättiin osana kestävyystieteellistä väitöskirjatutkimusta, jossa mm. selvitetään, millaisena lääkärit näkevät ammattinsa kautta ihmisten luontoyhteyden sekä pohditaan terveyteen ja ympäristöön liittyviä käsityksiä. Luontoyhteydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa käsityksiä siitä, miten ihminen näkee oman suhteensa luontoon ja kokeeko hän olevansa osa luontoa. Lääkäreiden luontoyhteyskäsityksiä ei ole aiemmin tutkittu.

Jos tutkimus kiinnostaa ja haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostitse: leena.helenius(a)helsinki.fi