Tutkimustiedote

Tutkimus yleislääkäreiden luontosuhdekäsityksistä

Väitöskirjatutkimus Dualismista dialektiikkaan – hyvinvoinnin paradigmaa uudistamassa kohti ihmisen ja ympäristön hyvinvointia on osa HUMUS – Terveydenhuolto rakentamassa kestävää tulevaisuutta -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan terveydenhuollon mahdollisuuksia osallistua planeetan ekologisen kriisin ratkaisuihin. Hankkeessa kehitetään yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa työkaluja, joiden avulla kestävyystieteen tarjoamaa ajankohtaista tietoa voidaan yhdistää terveydenhuollon toimintaan ja osaamiseen. Hanketta ja väitöskirjaa rahoittaa Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

Haastatteluissa kerätään tutkimusaineistona haastattelujen video- ja ääninauhat, haastattelumuistiinpanot sekä haastatteluihin liittyvän tehtävän vastaukset. Ilmoittautumalla haastateltavaksi annat suostumuksen tutkimusaineiston keräämiseen ja tallentamiseen tässä kuvatulla tavalla.

Kaikkea keräämäämme aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja hyvän tutkimustavan mukaisesti. Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsittelevät vain hankkeen tutkijat ja tutkimusavustajat. Kerätty aineisto anonymisoidaan ja haastateltavien identiteetit häivytetään tuloksista ja tutkimusraporteista. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sinulla on oikeus joko keskeyttää tai peruuttaa suostumuksesi osallistua tutkimukseen milloin tahansa ottamalla yhteyttä: leena.helenius(a)helsinki.fi

Tutkimusaineistosta saatuja tuloksia käytetään väitöskirjatyössä osana yhtä tai useampaa vertaisarvioitua artikkelia. Väitöskirjatyön lisäksi käytämme tuloksia HUMUS-hankkeessa Kokonaisvaltaisen ja kestävän hyvinvoinnin mallin kehittämistyössä sekä hankkeen loppuraportissa. Anonymisoitua aineistoa voidaan mahdollisesti hyödyntää myös pro gradu -työssä (opinnäytetyö). Mikäli haluat kysyä tarkemmin tehtävästä tutkimuksesta, ota yhteyttä!

Henkilötietojen käsittely

Haastattelujen toteuttamista ja tulosten analyysiä varten keräämme ennen tutkimusta henkilötietoja seuraavasti. Keräämme tiedot ilmoittautumislomakkeella ja kaikki tietomme ovat peräisin vain haastateltavalta itseltään. Henkilötiedot poistetaan viimeistään 12/2023. Mikäli tutkimus jatkuisi tämän jälkeen, pyydämme erikseen luvan jatkaa henkilötietojen säilyttämistä ja käsittelyä.

Henkilötiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero (vapaaehtoinen)

Leena Helenius
leena.helenius(a)helsinki.fi
Väitöskirjatutkija
Helsingin yliopisto