HUMUS

Poikkitieteellisessä ympäristö-, kestävyys- ja lääketiedettä yhdistävässä HUMUS-hankkeessa tarkastellaan terveydenhuollon mahdollisuuksia osallistua planeetan ekologisen kriisin ratkaisuihin ihmisen terveyden ja ympäristön yhteyksien rajapinnassa. Hankkeessa haetaan tietoa, millaisia muutoksia terveydenhuollon perusoletuksissa, ihmiskuvassa, toimintamalleissa ja työnkuvassa pitää tapahtua ekologisen kriisin ratkaisemiseksi, ja minkälaisia tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia tästä nousee terveydenhuollon perustoiminnoille.

Hankkeessa kehitetään yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa työkaluja, joiden avulla kestävyystieteen tarjoamaa ajankohtaista tietoa voidaan yhdistää terveydenhuollon toimintaan. Ekologinen kestävyys integroituu työpajatyöskentelyn avulla osaksi ammattilaisten työtä ja mahdollistaa terveydenhuollon aktiivisen roolin planeetan ekologisen kriisin ratkaisemisessa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Kokonaisvaltaisen kestävän hyvinvoinnin malli, joka tunnustaa ihmisen osana luonnon kokonaisuutta, ja perustuu sille, että ihmisen hyvinvointi kumpuaa monimuotoisista, elinvoimaisista ekosysteemeistä.

Perinteisesti luonnonsuojeluna nähty toiminta on lopulta myös ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin vaalimista ja siksi terveydenhuollon perustehtävä. Ihmisen hyvinvointia tavoitellessa ei voida ylittää ekosysteemien kantokykyä.

Hanke on Helsinkin yliopiston Ekosysteemit  ja ympäristö tutkimusohjelman Kudelma-tutkimusryhmän kolmivuotinen hanke, jota rahoittaa Maj ja Tor Nesslingin säätiö.