Vihreän markkinatalouden portinvartijat

 

Ruralia-instituutin projektipäällikkö Niina Kuuva

Kokeilemme Etelä-Savossa uutta tapaa lähestyä maaseudun kehittämistyötä ja alueen markkinamekanismeja. Pureudumme maaseutuun kohdistuvan kysynnän ja maaseudun tarjonnan väliseen kohtaanto-ongelmaan, jota on ehkä näkyvimmin käsitelty viime aikoina Sitran Maamerkit-ohjelman yhteydessä.

Perusongelma on seuraavanlainen. Venäläiset matkailijat yöpyivät Etelä-Savossa vuonna 2011 yhteensä yli 80 000 vuorokautta ja pelkästään esimerkiksi Savonlinnan ja Mikkelin yhteenlaskettu Tax free-myynti oli tuona vuonna venäläisten asiakkaiden kohdalta yli viisi miljoonaa euroa. Todellisuudessa majoitusvolyymi oli tuhansia suurempi, sillä yöpymistilastoissa ei ole lainkaan mukana alle kymmenen mökin tai huoneen majoittajayrityksiä. Meidän kauppamme on siis löydetty. Sopivat mökitkin jo melkein. Venäläisten mielestä olisi myös kiinnostavaa hankkia enemmän paikallisia elintarvikkeita, mutta kun niitä ei oikein tunnista ja kauppapaikatkin meinaavat olla vielä hukassa.

Edellä oleva esimerkki osoittaa, että maaseudusta kumpuaville resursseille on selkeästi kysyntää – ja tarjontaakin kyllä, mutta probleema on se, että nämä kaksi eivät aina löydä toisiaan. Toisaalta Tax free-tilasto osoittaa, että jotakin on jo löydetty. Mutta voisiko tästä ”jo löydetystä” olla tulevaisuudessa nykyistä suurempi osa eteläsavolaista, höystettynä maaseutuun kytkeytyvällä lisäarvolla? Tämä on karkeasti ottaen se perusasetelma, mitä lähestytään neoendogeenisen kehittämisen ja portinvartijuuden viitekehyksessä maaseuturahaston rahoittamassa hankkeessa, joka kulkee nimellä Tutkimus Etelä-Savon maaseutuun kohdistuvasta kysynnästä.

Neoendogeenisuuden (uussisäsyntyisyys) käsitteen kautta pääsemme lähestymään vuorovaikutussuhdetta, jossa toisiinsa sekoittuvat yhtäältä alueesta kumpuavat inhimillisiin, kulttuurisiin tai luontoon liittyvät resurssit ja toisaalta alueen ulkopuolelta vaikutuksia säteilevä poliittinen, kaupallinen tai luonnon ympäristö. Näiden endo- ja eksogeenisten tekijöiden välinen vuorovaikutussuhde on moninainen, mutta juuri siksi mielenkiintoinen operaatio tutkimuksen kohteeksi. Tutkimuksessa paikannamme vuorovaikutussuhteen portinvartijoiksi kutsuttavien henkilöiden tasolle.

Portinvartijat ovat oman toimialueensa edustajia, jotka työkseen tarkkailevat olemassa olevaa ja potentiaalista kysyntää sekä tekevät tarjontaa määrittäviä valintoja. Portinvartijoiden avulla pääsemme tarkastelemaan maaseudun markkinoiden välittäjämekanismeja, joiden voi olettaa olevan merkittävä tekijä nykyisen sekä tulevan kysynnän ja tarjonnan rakentumisessa.

Miksi sitten leikittelen blogin otsikossa viittaamalla tutkimukseen vihreän markkinatalouden portinvartijoilla? Ensinnäkin siksi, että Maamerkit-barometrin mukaan maaseudun odotetaan vastaavan ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin ja toisaalta siltä odotetaan myös ratkaisuja vihreän talouden – esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisiin – haasteisiin. Leikittelen otsikolla myös siksi, että maistelen termejä. Rakennamme hankkeessa varsinaisen tutkimustehtävän selvittämistä varten uudenlaista asetelmaa ja menetelmää ja testaamme sen käyttökelpoisuutta kehittämistyön välineenä. Siksi täytyy myös rakentaa tarpeisiin sopivaa ja ilmiötä hahmottavaa käsitteistöä.

Tutkimushankkeessa portinvartijoita lähestytään haastattelemalla. Rupeaman jälkeen keräämme portinvartijat yhteiseen tilaisuuteen, niin kutsuttuun törmäyttävään foorumiin, jossa haastamme nämä eri toimialojen avainhenkilöt vaihtamaan ajatuksia maaseutuun kohdistuvan kysynnän ja maaseudun tarjonnan kohtaamisesta, sen esteistä, ratkaisuista ja mahdollisuuksista.

Mitä tarvitsemme kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi? Löytyvätkö tarvittavat välittäjäorganisaatiot taikka välittäjämekanismit maakunnan ohjelmien, yhdistysten vai palveluintegraattoreiden tukemana? Tarvitsemmeko jotain muuta vai vähän jokaista, mutta kuitenkin viilattuna tavalla x, koska siten se olisi juuri hyvä alueen yritysten boostaamiseen?

Tämän vuoden marraskuussa tutkimushankkeen päättyessä olemme näissä asioissa ainakin hitusen viisaampia. Toivottavasti meillä on silloin rakennettuna myös uusi työväline tutkia maaseudun markkinoiden toimintaa ja tulevaisuutta. Mutta sitä ennen jalkaudun kentälle etsimään, kokeilemaan ja löytämään.

 

Kevätterveisin Mikkelistä,

Niina Kuuva

Tutkimus Etelä-Savon maaseutuun kohdistuvasta kysynnästä -hanke

 

2 thoughts on “Vihreän markkinatalouden portinvartijat

 1. Moi!

  Mielenkiintoinen haaste nuo portinvartijat. He ovat myös sisäänkieskojia että ulosjättäjiä – siis valikoivia.
  Rajupusu Leaderilla oli pari vuotta sitten Venäläiset asiakkaamme -hanke, jossa hankekuvaus oli seuraava:”Hankkeella selvitetään 1. Alueen yrittäjien, viranomaisten ja muiden toimijoiden valmiuksia ja tarpeita kehittää venäjänkielisten asiakkaiden palvelua. 2. Lisäksi hankkeella selvitetään alueella jo asuvien ja toimivien venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevien yrittäjien ja henkilöiden valmiudet muodostaa palvelurengas, jolta tulkkaus ym. palvelua voidaan tarvittaessa ostaa. 3. Alueen yrittäjille ja muille toimijoille välitetään tietoa olemassa olevasta venäläisen asiakkaan palveluun ja muuhun venäjä osaamiseen liittyvästä kehittämis- ja materiaalitarjonnasta. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat toimialueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) palvelua- alan mikroyritykset. Hanke toteutetaan haastattelemalla alueen yrittäjiä ja muita toimijoita sekä suppealla asiakaskyselyllä. Hankkeessa tehdään selvitys ja yhteenveto venäjänkielisestä materiaalista ja kehittämishanke sekä koulutustarjonnasta. Hankkeessa ohjataan kiinnostuneita yrittäjiä hakeutumaan kehittämishankkeisiin. Lisäksi hankkeessa saatetaan alkuun venäläisten asiakkaiden palvelussa tarvittavan palvelurenkaan kehittäminen.”

  Jos tästä tai hankkeeseen osallistuneesta kohderyhmästä on Sinulle iloa, niin otapa Lehtisen Ilpoon tai Wellingin Kaleviin yhteyttä.

  Työn iloa, Kaija

  • Kiitos tiedosta ja kommentista Kaija!

   Mainitsin venäläiset matkailijat tekstissä, koska heidän avullaan on hyvä kuvata sitä asetelmaa, joka hankkeessa on kiinnostuksen kohteena. Varsinaisesti haastattelujen kohderyhmänä on portinvartijoita matkailun ohella myös muilta aloilta, mm. hyvinvontipalveluista ja kulttuurituotannon alueelta.

   Työn iloa myös sinne! Ja ollaan yhteyksissä viimeistään siinä vaiheessa, kun tuloksia on kasassa 🙂

   Terveisin,
   Niina

Kommentointi on suljettu.