Asiantuntijaksi kasvamassa

Kuluvan vuoden alussa meillä oli täällä Ruralia-instituutissa ilo ja kunnia olla käynnistämässä järjestyksessään jo kolmatta Atria Trainee -ohjelmaa. Atrian valitsemat trainee-opiskelijat suorittavat osana ”atrialaista kasvatusohjelmaansa” Elintarviketalouden PD-ohjelman, jonka toteuttamisesta vastaamme me täällä Ruraliassa. Elintarviketalouden PD-ohjelmassa tavoitteenamme on perehdyttää traineet pellolta pöytään -ketjuun ja tarjota tietopuolista opetusta muun muassa elintarviketeollisuuden toimialasta ja osaamisverkostoista, lihateknologiasta, myynnistä ja markkinoinnista, johtamisesta ja monesta muusta elintarvikealan yritystoiminnassa keskeisestä asiasta.

Helsingin yliopisto on toteuttanut Elintarviketalouden PD -ohjelmaa jo vuodesta 1996 lähtien. PD-ohjelma on yliopistollinen erikoistumisohjelma, joka on laajuudeltaan 60 opintopistettä sisältäen niin yhteisiä opintoja, teemaseminaareja kuin yksilöllisiä opintoja. Työssäoppiminen, oppimistehtävät ja kehittämistyö ovat oleellinen osa opintoja ja linkittävät teorian ja käytännön toisiinsa. PD-ohjelma pohjautuu kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, joka rakennetaan opiskelijan ja hänen taustayhteisönsä tarpeista lähtien. Elintarviketalouden PD -ohjelmaa voi lähteä suorittamaan yksittäinen henkilö tai ohjelma voidaan räätälöidä suoraan yritykselle, jolloin työnantajalla on mahdollisuus kouluttaa useampi henkilö yhtä aikaa.

”Trainee-ohjelma on ylittänyt kaikki odotukseni”

Tällainen otsikko pisti silmääni Atrian verkkosivuilla, jonne blogitekstin oli kirjoittanut yksi trainee-opiskelijoistamme. Voin yhtyä tähän opiskelijan toteamukseen itsekin. Trainee-ohjelma on meille koulutuksen toteuttajillekin erittäin mieluinen projekti, joka tarjoaa hienon mahdollisuuden olla tekemisissä innokkaiden, vastavalmistuneiden, uransa alkutaipaleella olevien trainee-opiskelijoiden kanssa. Heidän innostuksensa ja uteliaisuutensa tarttuu meihinkin ja saa meidät tekemään kaikkemme, jotta voimme tuottaa heille hienoja oppimiskokemuksia. Ohjelmaa on jäljellä onneksi vielä 1,5 vuotta, joten ehdimme kokea vielä paljon yhdessä. On mahtavaa nähdä joulukuussa 2018, miten traineet ovat kehittyneet ja löytäneet paikkansa isossa organisaatiossa. Vielä vuosien jälkeenkin on ollut mukava seurata myös aiempien trainee-opiskelijoidemme urapolkuja ja huomata, miten työmme on kantanut heitä pitkälle. Osa näistä ”trainee-alumneista” tulee ohjelman edetessä jakamaan tietouttaan myös näille nykyisille trainee-opiskelijoille.

Ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa olemme saaneet tehdä yhteistyötä Atrian HR-asiantuntijoiden kanssa jo ensimmäisen trainee-ohjelman suunnittelusta lähtien. Vuosien saatossa olemme kehittäneet ohjelmaa jatkuvasti. Atrian johtajat, esimiehet ja asiantuntijat ovat hienosti sitoutuneet trainee-ohjelmaan ja toimivat itsekin kouluttajina ja opiskelijoiden mentoreina tuoden atrialaisen näkökulman asioihin. Tässä trainee-ohjelmassa toteutuu koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö parhaimmillaan. On hienoa olla tällä tavalla osana eteläpohjalaista yritystarinaa kasvattamassa tulevaisuuden asiantuntijoita.

Kirjoittaja Katja Perttu työskentelee koulutuskoordinaattorina Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.

http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/pd/

https://www.atria.fi/konserni/tyonantajana/tyopaikat/trainee/