Categories

HYYn Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYYn alainen toimija, joka

 • kerää kokoon ympäristöasioista kiinnostuneet Helsingin yliopiston opiskelijat
 • pyrkii lisäämään opiskelijoiden ympäristötietoutta ja ympäristömyönteisiä toimintatapoja
 • järjestää erilaisia ympäristöaiheisiin liittyviä tapahtumia, kuten ekskuja, dokumenttielokuvailtoja, hävikkiruokaillallisia, paneelikeskusteluja ja paljon muuta
 • tukee HYYn opiskelijajärjestöjen ympäristövastaavia heidän tehtäviensä hoitamisessa
 • toteuttaa, seuraa ja päivittää yhdessä HYYn hallituksen ympäristövastaavan kanssa HYYn ympäristöohjelmaa
 • sitoutuu toiminnassaan noudattamaan eettisesti, sekä ekologisesti kestäviä periaatteita olemalla esimerkiksi vegaaninen valiokunta

Miten mukaan? Ympäristövaliokunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa HYYn jäsen. Toimintaamme voi tulla mukaan pitkin vuotta, sillä kokoukset ja muut tapahtumat ovat kaikille HYYn jäsenille avoimia. Tervetuloa mukaan milloin vain suunnittelemaan, vaikuttamaan tai vaikka vain katsomaan, mitä Ympäristövaliokunnassa tehdään.

Tämän hetken avoimet pestit ovat yhteisövastaava ja kampanjakoordinaattori. Pestiesittelyt löytyvät blogista. Voit hakea näihin pesteihin lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen hyynymparistovaliokunta[at]gmail.com. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, voit olla yhteydessä samaiseen sähköpostiin, Facebookissa HYYn Ympäristöasiat tai Instagramissa hyy_ymparisto.


Miljöutskottet är ett organ under Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS och

 • samlar studerande vid Helsingfors universitet som är intresserade av miljösaker
 • ökar vetskapen om miljö och miljövänliga handlingssätt bland studerande
 • ordnar olika evenemang, som exkursioner, dokumentärkvällar, verkstäder om matsvinn, paneldiskussioner med mera
 • stöder de miljöansvariga i HUS ämnesföreningar
 • genomför, följer och uppdaterar HUS miljöplan tillsammans med den miljöansvariga i HUS styrelse
 • binder sig till att i sin verksamhet agera enligt etiskt samt ekologiskt hållbara principer till exempel genom att vara ett helt veganskt utskott

Hur kan man komma med i Miljöutskottets verksamhet? Om du är medlem i HUS är du alltid välkommen. Såväl möten som evenemang är öppna hela året runt åt alla medlemmar i HUS. Du kan komma med när som helst för att planera, påverka eller helt enkelt se vad Miljöutskottet riktigt går ut på.

Öppna poster är föreningsansvarig och kampanjkoordinator. Introduktion av posterna finns i blogg. Du kan anmäla dig för de här posterna genom att skicka en ansökning till hyynymparistovaliokunta[at]gmail.com. Om du har frågor kan du skicka ett meddelande via e-post, Facebook HYYn Ympäristöasiat eller Instagram hyy_ymparisto.


The Environmental Committee is an organ of the Student Union of the University of Helsinki HYY and

 • gathers students at the University of Helsinki that are interested in environmental matters
 • increases the environmental knowledge of students
 • organizes different events, such as excursions, documentary nights, workshops about food waste, panel discussions and much more
 • supports those responsible for environmental matters in HYY’s organizations
 • executes, follows and updates HYY’s environment plan together with the member of the board of HYY responsible for environment
 • commits to follow ethically and ecologically sustainable principles, for example, by being a vegan Committee

How do you join? If you are a member of HYY you are always welcome to join. Meetings as well as events are open throughout the year for all members of HYY. You may join whenever to plan, make a change or just to see what the Environmental Committee is all about.

Our open positions at the time being are community and campaign coordinator. Description of these positions are in our blog. You can apply for these positions by sending an application to hyynymparistovaliokunta[at]gmail.com. If you have any questions, you can send a message to this same email, on Facebook HYYn Ympäristöasiat or on Instagram hyy_ymparisto.

Follow us on Social Media for the latest updates!
Facebook & Instagram hyy_ymparisto